De nasjonale forskningsetiske komiteene

Kongens gate 14
0153 Oslo
Tlf (sentralbord): 23 31 83 00
E-post: post@etikkom.no

Fakturaadresse:

De nasjonale forskningsetiske komiteene
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim

Liste over alle ansatte i sekretariatet

Direktør, De nasjonale forskningsetiske komiteene

Espen Engh
Tlf.: 23 31 83 10
E-post: espen.engh@etikkom.no

Pressekontakt:

Kommunikasjonsrådgiver og webredaktør Ingrid S. Torp
Tlf.: 23 31 83 07
E-post: ingrid.torp@etikkom.no

Pressebilder finner du på de enkeltes personsider (gjelder sekretariat + komitéledere). Ta kontakt for pressebilder av øvrige komitémedlemmer.

Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM):

Sekretariatsleder Jacob Hølen
Tlf.  23 31 83 03
E-post: post@etikkom.no

Juridisk rådgiver Nils Jørgen Langtvedt
Tlf.: 23 31 83 22

Komitéleder: Grete Dyb
Tlf: 954 35 022
E-post: grete.dyb@nkvts.no

Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) &
Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger (Skjelettutvalget)

Sekretariatsleder Vidar Enebakk
Tlf.: 23 31 83 02
E-post: post@etikkom.no

Komitéleder: Elisabeth Staksrud
Tlf.:  22850412
E-post: elisabeth.staksrud@media.uio.no

Leder, Skjelettutvalget: Nils Anfinset

Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT)  &
Den etiske nemnda for patentsaker

Sekretariatsleder Helene Ingierd
Tlf.: 23 31 83 04
E-post: post@etikkom.no

Komitéleder: Øyvind Mikkelsen
Tlf.: 73596260

Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning (Granskingsutvalget)

Sekretariatsleder Annette Birkeland
Tlf.: 23 31 83 09 / 95 47 47 56
E-post: annette.birkeland@etikkom.no   

Utvalgsleder: Ragna Aarli 

Fagbladet Forskningsetikk

Ansvarlig redaktør: Elin Fugelsnes
Tlf.: 23 31 83 11/ 922 85 230
E-post: elin.fugelsnes@etikkom.no

Seniorrådgiver HR og økonomi:

Torunn Ellefsen
Tlf.: 23 31 83 06/ 90858218
E-post: torunn.ellefsen@etikkom.no