De nasjonale forskningsetiske komiteene

Kongens gate 14
0153 Oslo
Tlf (sentralbord): 23 31 83 00
E-post: post@etikkom.no

Fakturaadresse:

De nasjonale forskningsetiske komiteene
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim

Liste over alle ansatte i sekretariatet

Direktør, De nasjonale forskningsetiske komiteene

Espen Engh
Tlf.: 23 31 83 10
E-post: espen.engh@etikkom.no

Pressekontakt:

Kommunikasjonsrådgiver og webredaktør Ingrid S. Torp
Tlf.: 23 31 83 07
E-post: ingrid.torp@etikkom.no

Pressebilder finner du på de enkeltes personsider (gjelder sekretariat + komitéledere. Ta kontakt for pressebilder av øvrige komitémedlemmer)

Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM):

Sekretariatsleder Jacob Hølen
Tlf.  23 31 83 03
E-post: post@etikkom.no

Juridisk rådgiver Nils Jørgen Langtvedt
Tlf.: 23 31 83 22

Komitéleder Dag Bruusgaard
Tlf.:  22 85 06 16 

Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) &
Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger (Skjelettutvalget)

Sekretariatsleder Vidar Enebakk
Tlf.: 23 31 83 02
E-post: post@etikkom.no

Komitéleder, NESH: Bjørn Hvinden
Tlf.:  22 54 12 17

Leder, Skjelettutvalget: Nils Anfinset

Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT)  &
Den etiske nemnda for patentsaker

Sekretariatsleder Helene Ingierd
Tlf.: 23 31 83 04
E-post: post@etikkom.no

Leder Øyvind Mikkelsen
Tlf.: 73596260

Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning (Granskingsutvalget)

Sekretariatsleder Torkild Vinther
Tlf.: 23 31 83 24
E-post: post@etikkom.no   

Koordinering av 22.juli-forskning

Koordinator:  Nils Olav Refsdal ,
Tlf.: 40 84 02 93
E-post: Nils.Olav.Refsdal@helsedir.no

Dersom du er forsker eller student, og planlegger prosjekter hvor du vil ha kontakt med de berørte, ber vi om at du melder fra tidlig i prosessen. Om du er en av de berørte av terrorhandlingene og har spørsmål knyttet til en forskerhenvendelse, til samtykke, personvern eller lignende, ta gjerne kontakt.

Fagbladet Forskningsetikk

Ansvarlig redaktør: Elin Fugelsnes
Tlf.: 23 31 83 11/ 922 85 230
E-post: elin.fugelsnes@etikkom.no

Seniorrådgiver HR og økonomi:

Torunn Ellefsen
Tlf.: 23 31 83 06/ 90858218
E-post: torunn.ellefsen@etikkom.no