Hopp til innhold

Meny

 1. Genzymes registerstudie over sjeldne sykdommer (Gauchers sykdom)

  Genzymes registerstudie over sjeldne sykdommer (Gauchers sykdom)(Saksnr. 2014/211) Prosjektbeskrivelse i henhold til søknad Gauchers sykdom er en sjelden tilstand som skyldes mangel på enzymet glukocerebrosidase. Redusert aktivitet av enzymet

  /Vårt arbeid/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Genzymes registerstudie over sjeldne sykdommer (Gauchers sykdom)/

 2. Referat fra møte i NENT 15. september 2014

  Referat fra møte i NENT 15. september 2014 15. september, kl 10:00-13:00 (inkludert lunsj), Kongens gate 14 Til stede: Øyvind Mikkelsen, Ingrid Bay Larsen, Ole Andreas Engen, Maja van der Velden, Ernst Nordtveit, Steinar Heldal, Gunnar Hartvigsen,

  /Vårt arbeid/Komiteenes arbeid/Referat fra komiteenes møter/NENT-referater/Referat fra møte i NENT 15. september 2014/

 3. Debatt: Skap bevissthet om forskningsetikk!

  Debatt: Skap bevissthet om forskningsetikk! Grunnlaget for god forskningsskikk legges fra starten av studieløpet. Her kan de nye, generelle forskningsetiske retningslinjene være et nyttig verktøy, skriver Johanne Severinsen i et innlegg i

  /Aktuelt/Nyheter/Debatt: Skap bevissthet om forskningsetikk!/

 4. WHO: Alle resultater av legemiddelstudier må rapporteres

  WHO: Alle resultater av legemiddelstudier må rapporteres WHO ber offentligheten om hjelp til å formulere sitt offisielle standpunkt om åpen tilgang til resultatene av legemiddelutprøvinger. Det har lenge blitt uttrykt bekymring for at

  /Aktuelt/Nyheter/WHO: Alle resultater av legemiddelstudier må rapporteres/

 5. Om Granskingsutvalget

  Om Granskingsutvalget Utvalget skal være en nasjonal ressurs for institusjoner, bedrifter eller oppdragsgivere for behandling av saker om uredelighet i forskning og et supplement til lokalt behandlingsapparat. Redelighet i forskning Hovedansvaret

  /Vårt arbeid/Om oss/Granskingsutvalget/Om Granskingsutvalget/

 6. Om Skjelettutvalget

  Om Skjelettutvalget Historisk bakgrunn for opprettelsen av Skjelettutvalget i 2008 Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger (Skjelettutvalget) ble opprettet i 2008 av Utdannings- og Forskningsdepartementet etter

  /Vårt arbeid/Om oss/Skjelettutvalget/Om Skjelettutvalget/

 7. Om koordineringsfunksjonen

  Om koordineringsfunksjonen Helse- og omsorgsdepartementet har i samråd med Kunnskapsdepartementet besluttet å etablere en nasjonal koordineringsfunksjon for forskning etter 22. juli. Funksjonen er lagt til de Forskningsetiske komiteene. Formålet

  /Vårt arbeid/Om oss/Koordinering av 22.juli-forskning/Om koordineringsfunksjonen/

 8. Om NESH

  Om NESH Her finnes informasjon om NESHs opprettelse og oppgaver Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) har fungert siden 1990. Komiteen består av tolv medlemmer; to lekrepresentanter og ti fagpersoner med

  /Vårt arbeid/Om oss/Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora/Om NESH/

 9. Om NENT

  Om NENT Ansvarsområde: forskningsetisk virksomhet innen naturvitenskap og teknologi, industri-, landbruks- og fiskeriforskning, samt de deler av bio- og genteknologisk forskning som ikke dekkes av medisin. Forebygging av vitenskapelig

  /Vårt arbeid/Om oss/Komité for naturvitenskap og teknologi/Om NENT/

 10. Referat fra møte i NENT 2. juni 2014

  Referat fra møte i NENT 2. juni 2014 Til stede: Øyvind Mikkelsen, Ingrid Bay Larsen,Maja van der Velden,Kjellrun Hiis Hauge, Ernst Nordtveit, Steinar Heldal, Runde Nydal, Vidar Enebakk, Gunnar Hartvigsen, Janneche Utne Skåre, Svein Nordenson,

  /Vårt arbeid/Komiteenes arbeid/Referat fra komiteenes møter/NENT-referater/Referat fra møte i NENT 2. juni 2014/

 11. Vedrørende prosjektet ”MarineUAS” (Saksnr. 2014/69)

  Vedrørende prosjektet ”MarineUAS” (Saksnr. 2014/69) Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) er et rådgivende organ i forskningsetikk innen sine fagområder, og skal blant annet gi råd og anbefalinger i konkrete

  /Vårt arbeid/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Vedrørende prosjektet ”MarineUAS” (Saksnr. 2014/69)/

 12. Presseklipp - uke 40

  Presseklipp - uke 40 Registerdata: Hvordan forvalte personinformasjon? Er prisen blitt for høy? Og Sør-Koreansk stamcellefusk er blitt spillefilm. Hver uke gir vi deg utvalgte nyheter om forskningsetikk fra inn- og utland. Koreansk

  /Aktuelt/Ukens presseklipp/Presseklipp - uke 40/

 13. 2014-3

  2014-3 Magasinet Forskningsetikk er et fagblad om forskningsetikk som utgis av De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK). I redaksjonen: Ansvarlig redaktør: Lise Ekern, tlf. 23 31 83 11Journalist Siw Ellen Jakobsen, tlf. 99 73 31 41Journalist

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2014-3/

 14. Møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) 17.juni 2014

  Møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) 17.juni 2014 Tid: 10-16Kongensgate 14, 0153 Oslo Til stede: Dag Bruusgaard, Åshild Slettebø, Knut Dalen, Randi Riise, Thorleiv Valen, Randi Bertelsen, Berge Solberg, Eva

  /Vårt arbeid/Komiteenes arbeid/Referat fra komiteenes møter/NEM - referater/Møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) 17.juni 2014/

 15. Miniguide til undervisningsopplegg

  Miniguide til undervisningsopplegg Underviser du i forskningsetikk? Her er en kort oversikt over relevante temaer og ressurser til bruk i undervisningen. For alle fagområder som involverer forskning på mennesker, er forholdet til

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Miniguide til undervisningsopplegg /

 16. Druglitrø, Tone

  Tone Druglitrø Postdoktor - Senter for teknologi, innovasjon og kultur, UiO Epost: tone.druglitro@tik.uio.no Varamedlem i NENT fra 15.10.2014.

  /Personer/Druglitrø, Tone/

 17. Møtedatoer

  Komiteenes møtedatoer

  /Vårt arbeid/Komiteenes arbeid/Møtedatoer/

 18. Engh, Espen

  Espen Engh Direktør. Telefon: 23 31 83 10 E-post: espen.engh@etikkom.no Engh, Espen Last ned høyoppløselig portrett

  /Vårt arbeid/Om oss/Secretariat staff/Engh, Espen/

 19. Be om råd fra Skjelettutvalget

  Be om råd fra Skjelettutvalget Her finner du skjema for etisk vurdering og veiledning til skjema på norsk og engelsk

  /Vårt arbeid/Om oss/Skjelettutvalget/Be om råd fra Skjelettutvalget/

 20. Kontakt NEM

  Kontakt NEM Her finner du kontaktinfo til sekretariat og komitéleder. Kontakt E-post: post@etikkom.no Sekretariatsleder Jacob Hølen, tlf. 23 31 83 03Komitéleder: Dag Bruusgaard, tlf. 22 85 06 16 Juridisk rådgiver: Nils Jørgen Langtvedt, tlf.

  /Vårt arbeid/Om oss/Komité for medisin og helsefag/Kontakt NEM/

 21. Kontakt Granskingsutvalget

  Kontakt Granskingsutvalget Her finner du kontaktinfo til sekretariat og utvalgtsleder. Kontakt Sekretariatsleder: Torkild Vinther, tlf. tlf. 23 31 83 24 el. 911 722 09All elektronisk post til Granskingsutvalget sendes på post@etikkom.no

  /Vårt arbeid/Om oss/Granskingsutvalget/Kontakt Granskingsutvalget/

 22. Kontakt Skjelettutvalget

  Kontakt Skjelettutvalget Her finner du kontaktinfo til sekretariat og utvalgtsleder. Kontakt E-post: post@etikkom.no Sekretariatsleder: Vidar Enebakk, tlf  23 31 83 02Komitéleder: Anne Karin Hufthammer

  /Vårt arbeid/Om oss/Skjelettutvalget/Kontakt Skjelettutvalget/

 23. Kontakt NESH

  Kontakt NESH Her finner du kontaktinfo til sekretariat og komitéleder. Kontakt E-post: post@etikkom.no Sekretariatsleder Vidar Enebakk, tlf.  23 31 83 02Komitéleder: Bjørn Hvinden, tlf. 22 54 12 17

  /Vårt arbeid/Om oss/Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora/Kontakt NESH/

 24. Kontakt sekretariatet

  Kontakt sekretariatet Kontaktinfo, kart Se kart De nasjonale forskningsetiske komiteene Kongens gate 140153 Oslo Tlf: 23 31 83 00Faks: 23 31 83 01E-post: post@etikkom.no

  /Vårt arbeid/Om oss/Sekretariat/Kontakt sekretariatet/

 25. NENT-referater

  Referater fra møter i NENT

  /Vårt arbeid/Komiteenes arbeid/Referat fra komiteenes møter/NENT-referater/