Hopp til innhold

Meny

 1. NESH

  NESH NESH arbeider med forskningsetiske spørsmål innenfor fagområdene samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi. Komiteen har utviklet egne retningslinjer for samfunnsvitenskap og humaniora og egne retningslinjer for internettforskning. I 2012

  /Vårt arbeid/Årsrapport 2012/Om oss/NESH/

 2. Skjelettutvalget

  Skjelettutvalget Utvalget er organisert i tilknytning til Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) og startet opp i 2008. Utvalget tar stilling til forskning på menneskelige levninger. Dette dreier seg i

  /Vårt arbeid/Årsrapport 2012/Om oss/Skjelettutvalget /

 3. Granskingsutvalget

  Granskingsutvalget Granskingsutvalget behandler konkrete henvendelser om påstått vitenskapelig uredelighet, men kan også selv ta opp saker. Som utgangspunkt ligger ansvaret for å behandle saker om mulig vitenskaplig uredelighet hos de enkelte

  /Vårt arbeid/Årsrapport 2012/Om oss/Granskingsutvalget/

 4. Henvendelse om prosjektet ”Psykoselidelser uten medikamenter—bruk av Dr Gjessings samling”

  Henvendelse om prosjektet ”Psykoselidelser uten medikamenter—bruk av Dr Gjessings samling” (Saksnr. 2012/220) Last ned brevet som pdf Saken er oversendt fra REK Sør-øst, som ønsker en uttalelse fra utvalget før de selv treffer endelig vedtak i

  /Vårt arbeid/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Henvendelse om prosjektet ”Psykoselidelser uten medikamenter—bruk av Dr Gjessings samling”/

 5. Henvendelse om prosjektet ”Immigration and mobility in mediaeval and post-mediaeval Norway”

  Henvendelse om prosjektet ”Immigration and mobility in mediaeval and post-mediaeval Norway” (Saksnr. 2012/223) Last ned brevet som pdf Utvalget finner at en stor verdi ved prosjektet er at det har bredde nok til at det inkluderer en god

  /Vårt arbeid/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Henvendelse om prosjektet ”Immigration and mobility in mediaeval and post-mediaeval Norway”/

 6. Noter

  Noter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Note 1 - Inntekter         Generelle midler -

  /Vårt arbeid/Årsrapport 2012/Årsregnskap/Noter/

 7. Påmelding til frokostseminar

  Påmelding til frokostseminar Hva gjør terroren med oss? 14. juni kl. 8-10 Litteraturhuset, Oslo Program for seminaret

  /Aktuelt/Nyheter/Påmelding til frokostseminar/

 8. Om prosjektet "Papirløse barns situasjon i Norge"

  Om prosjektet "Papirløse barns situasjon i Norge" (Saksnr. 2013/49) Last ned uttalelsen som pdf (1 mb) Bakgrunn Henvendelsen dreier seg om et prosjekt som Fafo skal gjennomføre om situasjonen for barn som lever på asylmottak etter avslag på

  /Vårt arbeid/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Om prosjektet "Papirløse barns situasjon i Norge"/

 9. Svar på henvendelse om ”SIGMA. Social Identity and Geographical Mobility. Archaeological and scientific Analyses of Inhumation Burials from the later Iron Age” (Saksnr. 2013/74)

  Svar på henvendelse om ”SIGMA. Social Identity and Geographical Mobility. Archaeological and scientific Analyses of Inhumation Burials from the later Iron Age” (Saksnr. 2013/74) Last ned brevet som pdf Henvendelsen Prosjektet SIGMA har vært

  /Vårt arbeid/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Svar på henvendelse om ”SIGMA. Social Identity and Geographical Mobility. Archaeological and scientific Analyses of Inhumation Burials from the later Iron Age” (Saksnr. 2013/74)/

 10. Concerning the research project “Overheating: the three crises of globalization” (Saksnr. 2013/43)

  Concerning the research project “Overheating: the three crises of globalization” (Saksnr. 2013/43) Download pdf of the letter NESH (The National Research Ethics Committee for the Social Sciences and Humanities) has an advisory capacity, and does

  /Vårt arbeid/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Concerning the research project “Overheating: the three crises of globalization” (Saksnr. 2013/43)/

 11. Revisjon av bioteknologiloven: Innspill til Helse- og omsorgsdepartementet fra REK/NEM.

  Revisjon av bioteknologiloven: Innspill til Helse- og omsorgsdepartementet fra REK/NEM. Last ned innspillet som pdf

  /Vårt arbeid/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Revisjon av bioteknologiloven: Innspill til Helse- og omsorgsdepartementet fra REK/NEM./

 12. Referat fra møte i NEM 4. mars 2013

  /Vårt arbeid/Komiteenes arbeid/Referat fra komiteenes møter/NEM - referater/Referat fra møte i NEM 4. mars 2013/

 13. Referat fra møte i Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger 26. april 2013

  Referat fra møte i Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger 26. april 2013 Last ned referatet som pdf Til stede: Anne Karin Hufthammer (leder), Jon Kyllingstad, Finn Audun Grøndahl, Ingrid Sommerseth, Unn Yilmaz, Dag

  /Vårt arbeid/Komiteenes arbeid/Referat fra komiteenes møter/Skjelettutvalget-referater/Referat fra møte i Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger 26. april 2013/

 14. 2012-2

  2012-2 I redaksjonen: Ansvarlig redaktør: Lise Ekern, tlf. 23 31 83 11Journalist Siw Ellen Jakobsen, tlf. 99 73 31 41 Bladet redigeres etter Redaktørplakaten og er medlem av Den norske fagpresses forening.

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2012-2/

 15. Concerning “Lack of reciprocity”/“Students’ feelings of guilt” (Saksnr. 2012/168)

  Concerning “Lack of reciprocity”/“Students’ feelings of guilt” (Saksnr. 2012/168) Concerning “Lack of reciprocity”/“Students’ feelings of guilt”  Download pdf version of letter (1mb) NESH (The National Research Ethics Committee for the

  /Vårt arbeid/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Concerning “Lack of reciprocity”/“Students’ feelings of guilt” (Saksnr. 2012/168)/

 16. Henvendelse om prosjektet ”The Revival of an 8,000 Year Old Norwegian Juvenile Who Never Grew Up” (Saksnr. 2012/139)

  Henvendelse om prosjektet ”The Revival of an 8,000 Year Old Norwegian Juvenile Who Never Grew Up” (Saksnr. 2012/139) Henvendelse om prosjektet ”The Revival of an 8,000 Year Old Norwegian Juvenile Who Never Grew Up”  Last ned brevet som pdf

  /Vårt arbeid/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Henvendelse om prosjektet ”The Revival of an 8,000 Year Old Norwegian Juvenile Who Never Grew Up” (Saksnr. 2012/139)/

 17. Response concerning “Arctic Cold-Case: Multi-Isotope Investigations of 17th and 18th Century Dutch Whalers from Ytre Norskøya, Svalbard” (Saksnr. 2012/138)

  Response concerning “Arctic Cold-Case: Multi-Isotope Investigations of 17th and 18th Century Dutch Whalers from Ytre Norskøya, Svalbard” (Saksnr. 2012/138) Response concerning “Arctic Cold-Case: Multi-Isotope Investigations of 17th and 18th

  /Vårt arbeid/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Response concerning “Arctic Cold-Case: Multi-Isotope Investigations of 17th and 18th Century Dutch Whalers from Ytre Norskøya, Svalbard” (Saksnr. 2012/138)/

 18. Utsendelse av biologisk materiale til utlandet og kravet til samtykke (Saksnr. 2012/142)

  Utsendelse av biologisk materiale til utlandet og kravet til samtykke (Saksnr. 2012/142) Last ned brevet som pdf Utsendelse av biologisk materiale til utlandet og kravet til samtykke Sendt til: REK NordDato: 4.7.2012 Det er reist spørsmål om

  /Vårt arbeid/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Utsendelse av biologisk materiale til utlandet og kravet til samtykke (Saksnr. 2012/142)/

 19. Referat fra møte i NENT 20. september

  Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi 20. september Sakene var blant annet en henvendelse om etisk godkjenning av et EU-prosjekt og en klage på en artikkel og en pressemelding fra Norges

  /Vårt arbeid/Komiteenes arbeid/Referat fra komiteenes møter/NENT-referater/Referat fra møte i NENT 20. september/

 20. Takk for din påmelding

  Takk for din påmelding Velkommen til Forskningsetisk frokost: Nettforskning og 22. juli. Tid: Onsdag 19. desember kl. 08.30-10.00 Sted: Litteraturhuset, Oslo. Amalie Skram Tilbake til programmet Vil du motta epost med nyheter og

  /Aktuelt/Påmelding til forskningsetisk frokost: Nettforskning og 22. juli/Takk for din påmelding/

 21. Innspill til "Veiledende retningslinjer for kreditering av vitenskapelige publikasjoner til institusjoner"

  Innspill til "Veiledende retningslinjer for kreditering av vitenskapelige publikasjoner til institusjoner" Felles innspill til Universitets- og høyskolerådet fra NEM, NESH og NENT. Last ned innspillet som pdf

  /Vårt arbeid/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Innspill til "Veiledende retningslinjer for kreditering av vitenskapelige publikasjoner til institusjoner"/

 22. Sorgstøtte på Internett (Saksnr. 2012/210)

  Sorgstøtte på Internett (Saksnr. 2012/210) Last ned brevet som pdf Henvendelsen kommer fra Iren Johnsen ved Senter for Krisepsykologi og gjelder innhenting av data fra lukket diskusjonsforum på internett for foreldre/etterlatte som har mistet et

  /Vårt arbeid/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Sorgstøtte på Internett (Saksnr. 2012/210)/

 23. Om prosjektet ”Søsken til en person med en alvorlig psykisk lidelse” (Saksnr. 2012/215)

  Om prosjektet ”Søsken til en person med en alvorlig psykisk lidelse” (Saksnr. 2012/215) Last ned brevet som pdf Henvender ønsker i sin MA-oppgave studere hvordan søsken til mennesker med alvorlig psykiske lidelser opplever tilværelsen etter at

  /Vårt arbeid/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Om prosjektet ”Søsken til en person med en alvorlig psykisk lidelse” (Saksnr. 2012/215)/

 24. Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora -møte 6. desember 2012

  /Vårt arbeid/Komiteenes arbeid/Referat fra komiteenes møter/NESH-referater/Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora -møte 6. desember 2012/

 25. Høring: Utkast til ny forskrift om bruk av forsøksdyr

  Høring: Utkast til ny forskrift om bruk av forsøksdyr Høringsuttalelse sendt Mattilsynet 21.12.2012 Last ned høringsuttalelsen her (pdf, 1mb) Introduksjon Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) vil med

  /Vårt arbeid/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Høring: Utkast til ny forskrift om bruk av forsøksdyr/