Hopp til innhold

Meny

 1. 46. Formidling og etterrettelighet

  46. Formidling og etterrettelighet Kravet om etterrettelighet er like sterkt ved forskningsformidling som ved forskningspublisering. Mottakeren av populærvitenskapelige fremstillinger har som regel verken tid eller kompetanse til å etterprøve

  /Forskningsetiske retningslinjer/Samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi/F. Forskningsformidling (42 - 47)/46. Formidling og etterrettelighet/

 2. Nytt nettsted lanseres i dag

  Nytt nettsted lanseres i dag Forskningsetiske komiteer lanserer i dag sitt nye nettsted og presenterer samtidig en ny nettbasert ressurs: Forskningsetisk bibliotek. Nettstedet etikkom.no er restrukturert og har fått ny design. All informasjon

  /Aktuelt/Nyheter/Nytt nettsted lanseres i dag/

 3. 4. Formidling og håndheving av forskningsetiske normer

  4. Formidling og håndheving av forskningsetiske normer Det påligger institusjoner og enkeltforskere å utvikle og opprettholde god forskningsskikk. Institusjonene skal ha prosedyrer for å håndheve brudd på forskningsetiske

  /Forskningsetiske retningslinjer/Samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi/A. Forskningsetikk, forskningsfrihet og samfunn (1 - 4)/4. Formidling og håndheving av forskningsetiske normer/

 4. BNP Paribas (2003)

  BNP Paribas Report on Professional Publishing, 2003

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/BNP Paribas (2003)/

 5. Forskning med tellekanter (2003)

  Forskning med tellekanter. Universitetet i Oslo 2003. PDF tilgjengelig på www.med.uio.no/medfak/dekanm/sd/tellekanter.pdf

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Forskning med tellekanter (2003)/

 6. Peters og Ceci (2004)

  Peters, D.P. & Ceci, S.J. (2004). “The Fate of Published Articles, Submitted Again.” I Shatz, D. Peer Review. A Critical Inquiry. Rowan and Littlefield Publishers

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Peters og Ceci (2004)/

 7. Vekt på forskning (2004)

  Vekt på forskning. Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering. Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR. 12. november 2004. PDF tilgjengelig på www.uhr.no/documents/Vekt_p__forskning__sluttrapport.pdf

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Vekt på forskning (2004)/

 8. Wellcome Trust (2003)

  Wellcome Trust: "Economic Analysis of Scientific Research Publishing: A Report Commissioned by the Wellcome Trust". Histon, Cambridgeshire, 2003. Tilgjengelig på http://www.wellcome.ac.uk/doc_wtd003181.html

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Wellcome Trust (2003)/

 9. Weller (2002)

  Weller, A. (2002), Editorial Peer Review. Its Strengths and Weaknesses. ASIST Monograph Series

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Weller (2002)/

 10. Angell (2000)

  Angell, M:  «Is Academic Medicine for Sale?», NEJM (18. mai 2000), vol. 342, no.20

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Angell (2000)/

 11. Sismondo (2009)

  Sismondo, S: “Ghosts in the Machine: Publication Planning in the Medical Sciences”. Social Studies of Science 2009 39: 171-198

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Sismondo (2009)/

 12. Takk for din bestilling

  Takk for din bestilling Vi skal eksepedere din bestilling og sende publikasjonene med posten så snart som mulig. Meld deg på vårt nyhetsbrev Bestill gratis abonnement på fagbladet Forskningsetikk

  /Aktuelt/Publikasjoner/Bestillingsskjema for publikasjoner/Takk for din bestilling/

 13. Bentley og Thacker (2004)

  Bentley JP, Thacker PG. “The influence of risk and monetary payment on the research participation decision making process”. J Med Ethics 2004; 30: 293-298

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Bentley og Thacker (2004)/

 14. Helseforskningsloven (2008)

  Helseforskningsloven (Lov 2008-06-20 nr 44: Lov om medisinsk og helsefaglig forskning). Tilgjengelig på http://www.lovdata.no/all/hl-20080620-044.html

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Helseforskningsloven (2008)/

 15. NIH (National Institutes of Health) (2009)

  NIH (National Institutes of Health), Office of Human Subjects Research (2009). Information Sheet 20. Tilgjengelig på http://ohsr.od.nih.gov/info/sheet20.html

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/NIH (National Institutes of Health) (2009)/

 16. Resnik (2007)

  Resnik DB. ”Payments to research subjects: Ethical issues”. Research Practitioner 2007, Vol.8, Number 6

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Resnik (2007)/

 17. CIOMS (Council for International Organizations of Medical Sciences) 2002

  CIOMS (Council for International Organizations of Medical Sciences) 2002: International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects.. Tilgjengelig på: http://www.cioms.ch/guidelines_nov_2002_blurb.htm

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/CIOMS (Council for International Organizations of Medical Sciences) 2002/

 18. I Tilgjengelig veiledning i internasjonale dokumenter

  I Tilgjengelig veiledning i internasjonale dokumenter Helsinkideklarasjonen og Helseforskningsloven gir ingen direkte rettledning om betaling av deltakere i forskning. Det fins imidlertid flere andre internasjonale reguleringer og retningslinjer

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Betaling til deltakere i medisinsk eller helsefaglig forskning/I Tilgjengelig veiledning i internasjonale dokumenter/

 19. II Etiske hensyn

  II Etiske hensyn For å kunne skjelne mellom akseptabel og uakseptabel påvirkning i en konkret sak, er det relevant å vurdere flere forhold: Den enkeltes autonomi: Det er et viktig etisk prinsipp at samtykkekompetente mennesker selv må få ta

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Betaling til deltakere i medisinsk eller helsefaglig forskning/II Etiske hensyn/

 20. III Kriterier

  III Kriterier Ut fra de ulike etiske hensynene som nå er nevnt, kan det være vanskelig å skjelne mellom hva slags form for betaling som kan regnes som en forsvarlig påvirkning til forskningsdeltakelse, og når et tilbud om betaling blir

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Betaling til deltakere i medisinsk eller helsefaglig forskning/III Kriterier/

 21. Referanser

  Referanser Ballantyne A. Benefits to research subjects in international trials: Do they reduce exploitation or increase undue inducement? Dev W Bioethics 2008; 8: 178-191. Bentley JP, Thacker PG. The influence of risk and monetary payment on the

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Betaling til deltakere i medisinsk eller helsefaglig forskning/Referanser/

 22. Ess (2009)

  Ess, Charles: "Privacy in the Electronic Global Metropolis?" Kapittel 2 i Ess, Digital Media Ethics, Polity Press, Cambridge 2009.

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Ess (2009)/

 23. Alwang et al (2002)

  Alwang J et al (2002) Vulnerability as Viewed from Different Disciplines. Presented at Sustaining Food Security and Managing Natural Resources in Southeast Asia: Challenges for the 21st Century. International Symposium. Chiang Mai, Thailand, 8-11

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Alwang et al (2002)/

 24. Angell (2000)

  Angell M (2000) Investigator’s responsibilities for human subjects in develoiping countries. New England Journal of Medicine, 342: 967-969

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Angell (2000)/

 25. Attaran (1999)

  Attaran A (1999) Human Rights and Biomedical Research Funding for the Developing World: Discovering State Obligations under the Right to Health. Health and Human Rights 4 (1): 27-58

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Attaran (1999)/