Hopp til innhold

Meny

 1. Rosenbeck (2014)

  Rosenbeck (2014) Rosenbeck, Bente (2014): Har videnskaben køn? Kvinder i forskning. København: Museum Tusculanum Forlag

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Rosenbeck (2014)/

 2. Baker, Lidster, Sottomayor & Amor (2014)

  Baker, Lidster, Sottomayor & Amor (2014) Baker D, Lidster K, Sottomayor A & Amor S (2014): Two years later: journals are not yet enforcing the ARRIVE guidelines on reporting standards for pre-clinical animal studies. PLoS Biol 12(1): e1001756.

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Baker, Lidster, Sottomayor & Amor (2014)/

 3. Hawkins, Dennison, Goodman, Hetherington, Llywelyn-Jones, Ryder & Smith (2011)

  Hawkins, Dennison, Goodman, Hetherington, Llywelyn-Jones, Ryder & Smith (2011) Hawkins P, Dennison N, Goodman G, Hetherington S, Llywelyn-Jones S, Ryder K & Smith AJ (2011) Guidance on the severity classification of scientific procedures

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Hawkins, Dennison, Goodman, Hetherington, Llywelyn-Jones, Ryder & Smith (2011)/

 4. Kalliokoski, Teilmann, Jacobsen, Abelson & Hau (2014)

  Kalliokoski, Teilmann, Jacobsen, Abelson & Hau (2014) Kalliokoski O, Teilmann AC, Jacobsen KR, Abelson KSP & Hau J (2014): The lonely mouse – single housing affects serotonergic signaling integrity measured by 8-OH-DPAT-induced hypothermia in

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Kalliokoski, Teilmann, Jacobsen, Abelson & Hau (2014)/

 5. Referat fra møte i NEM 2010-05-28

  Referat fra møte i NEM 28. mai 2010 Sakene var blant andre: Utfordringer for eksterne forskere ved forskning i helseforetak, SAMINOR – oppfølgingsstudie, og prosjekt ”Hjertesviktkartlegging" Kl. 09.30 - 15.00, Prinsensgate 18Tilstede:  Dag

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte i NEM 2010-05-28/

 6. Keating, Thomas, Flecknell & Leach (2012)

  Keating, Thomas, Flecknell & Leach (2012) Keating SCJ, Thomas AA, Flecknell PA & Leach MC (2012): Evaluation of EMLA cream for preventing pain during tattooing of rabbits: changes in physiological, behavioural and facial expression responses.

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Keating, Thomas, Flecknell & Leach (2012)/

 7. Newton, sitert i Rowsell (1977)

  Newton, sitert i Rowsell (1977) Newton CM, sitert i Rowsell HC (1977): The Ethics of Biomedical Experimentation. I The Future of Animals, Cells, Models, and Systems in Research, Development, Education, and Testing pp. 267-281, National Academy of

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Newton, sitert i Rowsell (1977)/

 8. Referat fra møte i Skjelettutvalget 2010-05-28

  Referat fra møte i Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning ved bruk av menneskelige levninger 28. mai 2010 Sted: Norges forskningsråd, klokken 12:00-16:00, med lunsj fra 11.00.Tilstede: Oddbjørn Sørmoen, Jon Kyllingstad, Ingrid Sommerseth,

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/Skjelettutvalget-referater/Referat fra møte i Skjelettutvalget 2010-05-28/

 9. Tostensen (2012)

  Tostensen (2012) Tostensen, Arne (2012): Oppdragsforskning, penger og forskningsetikk. I: Fossheim, Hallvard og Helene Ingierd (red.), Forskning og penger. Oslo: De nasjonale forskningsetiske komiteene

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Tostensen (2012)/

 10. Vedrørende prosjektet ”To what extent do social norms control the explicit expression of prejudice?”

  Vedrørende prosjektet ”To what extent do social norms control the explicit expression of prejudice?” Brev til Christian Klöckner Psykologisk institutt, NTNU, fra Den nasjonale forskningsertiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora. Vi

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Vedrørende prosjektet ”To what extent do social norms control the explicit expression of prejudice?”/

 11. Dwan K, et al. (2013)

  Dwan K, et al. (2013) Dwan K, Gamble C, Williamson PR, Kirkham JJ; Reporting Bias Group. Systematic review of the empirical evidence of study publication bias and outcome reporting bias - an updated review. PLoS One. 2013 Jul 5;8(7):e66844. doi:

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Dwan K, et al. (2013)/

 12. Dwan K, et al (2014)

  Dwan K, et al (2014) Dwan K, Altman DG, Clarke M, Gamble C, Higgins JP, Sterne JA, Williamson PR, Kirkham. JJ.Evidence for the selective reporting of analyses and discrepancies in clinical trials: a systematic review of cohort studies of clinical

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Dwan K, et al (2014)/

 13. Spørsmål vedrørende helseforskningsloven og presiseringer av sentrale begreper

  Spørsmål vedrørende helseforskningsloven og presiseringer av sentrale begreper (saksnr. 2010/73) Brevet som PDF-fil (0,6 MB) Bakgrunn: Saken gjelder en henvendelse fra SINTEF 5.2 2010 til NEM vedrørende spørsmål om å få tilgang til

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Spørsmål vedrørende helseforskningsloven og presiseringer av sentrale begreper/

 14. Ebrahim S, et al (2014)

  Ebrahim S, et al (2014) Ebrahim S, Sohani ZN, Montoya L, Agarwal A, Thorlund K, Mills EJ, Ioannidis JP.Reanalyses of randomized clinical trial data. JAMA. 2014 Sep 10;312(10):1024-32. doi: 10.1001/jama.2014.9646.

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Ebrahim S, et al (2014)/

 15. Referat fra møte i Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning ved bruk av menneskelige levninger 2010-12-09

  Referat fra møte Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning ved bruk av menneskelige levninger (Skjelettutvalget) 9. desember 2010 Sakene var blant andre prosjektet ”The emergence of micro-Christendoms at ’the edge of the world’ around AD 1000:

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/Skjelettutvalget-referater/Referat fra møte i Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning ved bruk av menneskelige levninger 2010-12-09/

 16. Ioannidis, JP (2008)

  Ioannidis, JP (2008) Ioannidis JP. Why most discovered true associations are inflated..Epidemiology. 2008 Sep;19(5):640-8. doi: 10.1097/EDE.0b013e31818131e7.

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Ioannidis, JP (2008)/

 17. Pressebilder Dag E. Helland

  Pressebilder Dag E. Helland Dag E. Helland, leder av NENT og Den etiske nemnda for patentsaker

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Om oss/Sekretariat/Pressebilder Dag E. Helland/

 18. Odierna, DH (2013)

  Odierna, DH (2013) Odierna DH1, Forsyth SR, White J, Bero LA. The cycle of bias in health research: a framework and toolbox for critical appraisal training. Account Res. 2013;20(2):127-41. doi: 10.1080/08989621.2013.768931.

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Odierna, DH (2013)/

 19. Nils Jørgen Langtvedt

  Nils Jørgen Langtvedt Nils Jørgen Langtvedt, juridisk rådgiver

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Om oss/Sekretariat/Nils Jørgen Langtvedt/

 20. Baronet, A. (1999)

  Baronet, A. (1999) Baronet, A. (1999). Factors associated with caregiver burden in mental illness: a critical review of the research literature. Clinical Psychological Review 19(7), 819-841.

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Baronet, A. (1999)/

 21. Pressebilder Oddbjørn Sørmoen

  Pressebilder Oddbjørn Sørmoen Oddbjørn Sørmoen, leder av Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning ved bruk av menneskelige levninger                 Portrett av Oddbjørn Sørmoen: last ned nr

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Om oss/Sekretariat/Pressebilder Oddbjørn Sørmoen/

 22. Brinkmann, S. and Kvale, S. (2014)

  Brinkmann, S. and Kvale, S. (2014) Brinkmann, S. and Kvale, S. (2014). Interviews. Learning the craft of qualitative research interviewing. Thousand Oaks: SAGE, 3rd ed

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Brinkmann, S. and Kvale, S. (2014)/

 23. Guillemin, M. and Heggen, K. (2009)

  Guillemin, M. and Heggen, K. (2009) Guillemin, M. and Heggen, K. (2009). Rapport and respect: negotiating ethical relations between researcher and participant. Medicine, Health Care and Philosophy 12(3), 291-299.

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Guillemin, M. and Heggen, K. (2009)/

 24. Juritzen, T., Grimen, H. and Heggen, K. (2011)

  Juritzen, T., Grimen, H. and Heggen, K. (2011) Juritzen, T., Grimen, H. and Heggen, K. (2011). Protecting vulnerable research participants: A Foucault inspired analysis of ethics committees. Nursing Ethics 18(5), 640-650.

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Juritzen, T., Grimen, H. and Heggen, K. (2011)/

 25. 2010-4

  2010-4 I redaksjonen: Ansvarlig redaktør: Lise Ekern, tlf. 23 31 83 11Journalist Sigrid Skavlid, tlf. 23 31 83 07Journalist Siw Ellen Jakobsen, tlf. 99 73 31 41 Bladet redigeres etter Redaktørplakaten og er medlem av Den norske fagpresses

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2010-4/