Hopp til innhold

Meny

 1. Klagesak: Kartlegging av medfødte misdannelser hos barn eksponert for Gardasil i fosterlivet

  Klagesak: Kartlegging av medfødte misdannelser hos barn eksponert for Gardasil i fosterlivet (saksnr. 2011/8) Saken gjelder klage over vedtak om at det må innhentes samtykke fra forskningsdeltakerne. Klagen tas delvis til følge. Brevet som

  /Vårt arbeid/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Klagesak: Kartlegging av medfødte misdannelser hos barn eksponert for Gardasil i fosterlivet/

 2. 2011-1

  2011-1 I redaksjonen: Ansvarlig redaktør: Lise Ekern, tlf. 23 31 83 11Journalist Sigrid Skavlid, tlf. 23 31 83 07Journalist Siw Ellen Jakobsen, tlf. 99 73 31 41 Bladet redigeres etter Redaktørplakaten og er medlem av Den norske fagpresses

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2011-1/

 3. Referat fra møte i Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning ved bruk av menneskelige levninger 2010-12-09

  Referat fra møte Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning ved bruk av menneskelige levninger (Skjelettutvalget) 9. desember 2010 Sakene var blant andre prosjektet ”The emergence of micro-Christendoms at ’the edge of the world’ around AD 1000:

  /Vårt arbeid/Komiteenes arbeid/Referat fra komiteenes møter/Skjelettutvalget-referater/Referat fra møte i Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning ved bruk av menneskelige levninger 2010-12-09/

 4. Pressebilder Dag E. Helland

  Pressebilder Dag E. Helland Dag E. Helland, leder av NENT og Den etiske nemnda for patentsaker

  /Vårt arbeid/Om oss/Sekretariat/Pressebilder Dag E. Helland/

 5. Nils Jørgen Langtvedt

  Nils Jørgen Langtvedt Nils Jørgen Langtvedt, juridisk rådgiver

  /Vårt arbeid/Om oss/Sekretariat/Nils Jørgen Langtvedt/

 6. Pressebilder Oddbjørn Sørmoen

  Pressebilder Oddbjørn Sørmoen Oddbjørn Sørmoen, leder av Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning ved bruk av menneskelige levninger                 Portrett av Oddbjørn Sørmoen: last ned nr

  /Vårt arbeid/Om oss/Sekretariat/Pressebilder Oddbjørn Sørmoen/

 7. Referat fra møte i NEM 2010-05-28

  Referat fra møte i NEM 28. mai 2010 Sakene var blant andre: Utfordringer for eksterne forskere ved forskning i helseforetak, SAMINOR – oppfølgingsstudie, og prosjekt ”Hjertesviktkartlegging" Kl. 09.30 - 15.00, Prinsensgate 18Tilstede:  Dag

  /Vårt arbeid/Komiteenes arbeid/Referat fra komiteenes møter/NEM - referater/Referat fra møte i NEM 2010-05-28/

 8. 2010-4

  2010-4 I redaksjonen: Ansvarlig redaktør: Lise Ekern, tlf. 23 31 83 11Journalist Sigrid Skavlid, tlf. 23 31 83 07Journalist Siw Ellen Jakobsen, tlf. 99 73 31 41 Bladet redigeres etter Redaktørplakaten og er medlem av Den norske fagpresses

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2010-4/

 9. Referat fra møte i Skjelettutvalget 2010-09-14

  Referat fra møte i Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning ved bruk av menneskelige levninger (Skjelettutvalget) 14, september 2010 Sakene var blant andre et internseminar om Den norske kirkes syn på forskning på menneskelige levninger, og

  /Vårt arbeid/Komiteenes arbeid/Referat fra komiteenes møter/Skjelettutvalget-referater/Referat fra møte i Skjelettutvalget 2010-09-14/

 10. Referat fra møte NESH 2010-12-14

  Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora 14. desember 2010 Sakene var blant andre revidering av NESH' forskningsetiske retningslinjer, lekket materiale som datakilde, og prosjekt om kartlegging

  /Vårt arbeid/Komiteenes arbeid/Referat fra komiteenes møter/NESH-referater/Referat fra møte NESH 2010-12-14/

 11. Klagesak: Colon Cancer biobanken

  Colon Cancer biobanken (CoCa-banken): Klage på vedtak i REK Sør-Øst B om vilkår for videreføring av biobanken (Saksnr. 2010/224) Brevet som PDF-fil ( 0,7 MB) Sigmund Simonsen ble erklært inhabil i saken, jf. forvaltningsloven § 6 annet

  /Vårt arbeid/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Klagesak: Colon Cancer biobanken /

 12. Referat fra møte i NENT 2010-09-02

  Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi 2. september 2010 Sakene var blant andre oppfølging av NENTs forskningsetiske retningslinjer og oppfølging vedrørende sikkerhet ved EISCAT anlegget. Sted:

  /Vårt arbeid/Komiteenes arbeid/Referat fra komiteenes møter/NENT-referater/Referat fra møte i NENT 2010-09-02/

 13. Referat fra møte i NENT 2010-11-23

  Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi 23. november 2010 Sakene var blant andre planlagt publikasjon ad deltakelse og alternativ kunnskap. Sted: Forskningsparken Oslo, møterom TerraTid: kl 10:00

  /Vårt arbeid/Komiteenes arbeid/Referat fra komiteenes møter/NENT-referater/Referat fra møte i NENT 2010-11-23/

 14. Registrering av maternell telling av fosteraktivitet

  Vurdering av bekymringsmelding om registrering av maternell telling av fosteraktivitet (Saksnr. 2009/122) NEM konkluderer med at prosjektet er etisk forsvarlig. Brevet som PDF-fil (0,9 MB) Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og

  /Vårt arbeid/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Registrering av maternell telling av fosteraktivitet/

 15. Mylife

  Vedrørende prosjektet Mylife (saksnr. 2011/137) Brevet som pdf-fil Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) viser til henvendelsen 23. august 2011, med anmodning om en etisk vurdering av prosjektet Mylife.

  /Vårt arbeid/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Mylife/

 16. What makes your neighborhood a special place?

  Response concerning “What makes your neighborhood a special place?” (Saksnr. 2011/79) Brevet som pdf-fil (320 kb) As part of your project “What makes your neighborhood a special place?”, you have designed a questionnaire which you want NESH

  /Vårt arbeid/Komiteenes arbeid/Uttalelser/What makes your neighborhood a special place?/

 17. Partnerdrap i Norge 1980-2009

  Angående prosjektet ”Partnerdrap i Norge 1980-2009” (Saksnr. 2011/68) NESH stiller seg positiv til å vurdere en bearbeidet fullstendig prosjektbeskrivelse som redegjør for de nevnte momenter (samfunnsnytte, kompetanse og personvern). Brevet som

  /Vårt arbeid/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Partnerdrap i Norge 1980-2009/

 18. Referat fra møte i Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger, 20. mai 2011

  Referat fra møte i Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger, 20. mai 2011 Sakene var blant andre i nternseminar ved Islamsk Råd i Norge og prinsipiell diskusjon om Anna Østmo-levningene . Til

  /Vårt arbeid/Komiteenes arbeid/Referat fra komiteenes møter/Skjelettutvalget-referater/Referat fra møte i Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger, 20. mai 2011 /

 19. Concerning the project “Genetic Replacement, Drift and Selection in an 11th to 17th Century Population”

  Concerning the project “Genetic Replacement, Drift and Selection in an 11th to 17th Century Population” (Saksnr. 2011/73) Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning ved bruk av menneskelige levninger tilrår at prosjektet gjennomføres. Brevet

  /Vårt arbeid/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Concerning the project “Genetic Replacement, Drift and Selection in an 11th to 17th Century Population”/

 20. Concerning dispute on authorship

  Concerning dispute on authorship (saksnr. 2011/168) Brevet som PDF-fil We refer to your letter of October 11th2011 concerning a complaint on the publication of an article by Shombe Ntaraluka Hassan in Open Journal of Ecology. You ask if the

  /Vårt arbeid/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Concerning dispute on authorship/

 21. IBC (2010)

  International Bioethics Committee of UNESCO (IBC) 2010. Social Responsibility and Health. Report of the International Bioethics Committee of UNESCO (IBC). Tilgjengelig på http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001878/187899E.pdf

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/IBC (2010)/

 22. Vedrørende klage på rapport fra SINTEF Fiskeri og Havbruk

  Vedrørende klage på rapport fra SINTEF Fiskeri og Havbruk (Saksnr. 2011/99) Brev til Norges Miljøvernforbund fra NENT, 23.11.2011. Brevet som pdf-fil (1 Mb)   Vi viser til henvendelsen fra dere 7. juni 2011. Den nasjonale

  /Vårt arbeid/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Vedrørende klage på rapport fra SINTEF Fiskeri og Havbruk/

 23. Referat fra møte i NEM 2011-10-03

  Referat fra møte i NEM 3. oktober 2011  10:00-16:00, i Prinsensgate 18 Til stede        Dag Bruusgaard, Kjersti Bakken, William Johnsen, Geir Lorem, Patricia A. Melsom, Wenche Frogn Sellæg, Sigmund

  /Vårt arbeid/Komiteenes arbeid/Referat fra komiteenes møter/NEM - referater/Referat fra møte i NEM 2011-10-03/

 24. Klagesak: En simuleringsmodell av brystkreftsykdom hos norske kvinner over en 30- årsperiode

  Klagesak: En simuleringsmodell av brystkreftsykdom hos norske kvinner over en 30- årsperiode (saksnr.2011/84) NEM tar klagen til følge og vilkåret om opplysningsplikt for studien frafalles. Brevet som pdf-fil  (0,8 mb) Oppsummering og

  /Vårt arbeid/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Klagesak: En simuleringsmodell av brystkreftsykdom hos norske kvinner over en 30- årsperiode/

 25. Klagesak - ”Helsemessige og sosiale konsekvenser av vold og seksuelle overgrep: En prospektiv kohortstudie

  Klagesak - ”Helsemessige og sosiale konsekvenser av vold og seksuelle overgrep: En prospektiv kohortstudie (saksnr. 2011/112) NEM har vurdert klagen og finner at denne ikke kan tas til følge. Brevet som pdf-fil (1 Mb) Steinar Hunskår, UiB,

  /Vårt arbeid/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Klagesak - ”Helsemessige og sosiale konsekvenser av vold og seksuelle overgrep: En prospektiv kohortstudie/