Hopp til innhold

Meny

 1. Én søknad til én portal

  Én søknad til én portal Klinisk forskning for å teste ut legemidler foregår etter strenge kriterier og involverer ofte mange land i de største prosjektene. EU har nå vedtatt en ny forordning som har til hensikt å gjøre søkeprosedyrene enklere og

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2014-3/Én søknad til én portal/

 2. Kommentar fra Legemiddelindustrien

  Kommentar fra Legemiddelindustrien Vi har snakket med Monica Larsen, seniorrådgiver i Legemiddelindustriforeningen. Hun arbeider med rammebetingelser for forskning og næringsutvikling på legemiddelområdet. Hva blir den største utfordringen for

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2014-3/Kommentar fra Legemiddelindustrien/

 3. Vanskelig å snakke om fiskevelferd

  Vanskelig å snakke om fiskevelferd Få forskere våger å kritisere norsk lakseoppdrettsnæring. De fleste velger å holde kjeft. De som sier noe, vil helst være anonyme. Slik beskriver en av landets fremste eksperter på fiskehelse fagmiljøet rundt

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2014-3/Vanskelig å snakke om fiskevelferd/

 4. Formidling av forskning

  Formidling av forskning NRK sender igjen programmet Folkeopplysningen, som tar opp utbredte myter, misforståelser og navigering i meningsmangfoldet. Programmet synliggjør et behov for mer og bedre informasjon fra dem som har kunnskapen, til dem

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2014-3/Formidling av forskning/

 5. Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi 22.1.2014

  Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi 22.1.2014 Tid: 22. januar, kl 10.00-15.00 (inkludert lunsj) Sted: Kongens gate 14, Oslo Til stede: Øyvind Mikkelsen, Ingrid Bay Larsen, Maja van der

  /Vårt arbeid/Komiteenes arbeid/Referat fra komiteenes møter/NENT-referater/Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi 22.1.2014/

 6. oppsummering 200114

  Oppsummering av møtet i koordineringsgruppa 20. januar 2014 Oppsummering av møtet i koordineringsgruppa 20. januar 2014 Last ned som pdf her. Mandag 20. januar 2014 i Litteraturhuset Tilstede: Knut-Inge Klepp, Helsedirektoratet

  /Vårt arbeid/Om oss/Koordinering av 22.juli-forskning/Møter i koordineringsgruppa/oppsummering 200114/

 7. Vedrørende utleveringskrav av skjelettmateriale fra Pasvik (Saksnr. 2013/151)

  Vedrørende utleveringskrav av skjelettmateriale fra Pasvik (Saksnr. 2013/151) Last ned uttalelsen "Vedrørende utleveringskrav av skjelettmateriale fra Pasvik" som pdf Bakgrunn Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige

  /Vårt arbeid/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Vedrørende utleveringskrav av skjelettmateriale fra Pasvik (Saksnr. 2013/151)/

 8. Påmeldingen er mottatt!

  Påmeldingen er mottatt! Velkommen til frokostseminar om de etterlatte etter 22. juli. Tid: 20. januar, kl. 08.15-9.45 Sted: Litteraturhuset, Oslo Tilbake til programmet Ønsker du å motta nyheter og informasjon om arragementer fra De Nasjonale

  /Aktuelt/Nyheter/Påmelding til frokostseminar om de etterlatte etter 22. juli/Påmeldingen er mottatt!/

 9. Om ”Dalemfunnet” (Saksnr. 2013/200)

  Om ”Dalemfunnet” (Saksnr. 2013/200) Last ned svarbrevet som pdf Se også: Tilleggshenvendelse angående ”Dalemfunnet” (Saksnr. 2013/200) Henvendelsen Prosjektet er en del av et større prosjekt om Dalemfunnet fra Dalem-gårdene i Sparbu, Steinkjer

  /Vårt arbeid/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Om ”Dalemfunnet” (Saksnr. 2013/200)/

 10. Generell tilbakemelding ang. skisse i tilknytning til prosjektet DISCRIM (Saksnr. 2014/10)

  Generell tilbakemelding ang. skisse i tilknytning til prosjektet DISCRIM (Saksnr. 2014/10) Last ned uttalelsen som pdf Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) er et rådgivende organ i forskningsetikk innen

  /Vårt arbeid/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Generell tilbakemelding ang. skisse i tilknytning til prosjektet DISCRIM (Saksnr. 2014/10)/

 11. Facebook som kilde i MA-prosjekt (Saksnr. 2014/12)

  Facebook som kilde i MA-prosjekt (Saksnr. 2014/12) Last ned uttalelsen som pdf Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) er et rådgivende organ i forskningsetikk innen sine fagområder, og skal blant annet gi

  /Vårt arbeid/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Facebook som kilde i MA-prosjekt (Saksnr. 2014/12)/

 12. Klagesak: Risikofaktorer for korsbåndskader blant ungdom (saksnr. 2014/26)

  Klagesak: Risikofaktorer for korsbåndskader blant ungdom (saksnr. 2014/26) NEM godtar klagen. Vilkår om at samtykket skal fornyes frafalles. Last ned brevet som pdf ( 0,6 mb) Prosjektbeskrivelse I søknaden til REK beskrives prosjekts formål som

  /Vårt arbeid/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Klagesak: Risikofaktorer for korsbåndskader blant ungdom (saksnr. 2014/26)/

 13. oppsummering 200425

  Oppsummering av møtet i koordineringsgruppa 25. april 2014 Oppsummering av møtet i koordineringsgruppa for 22. juli-forsking Last ned som pdf her. Fredag 25. april 2014 i Litteraturhuset i Oslo Til stede: Knut-Inge Klepp, Helsedirektoratet

  /Vårt arbeid/Om oss/Koordinering av 22.juli-forskning/Møter i koordineringsgruppa/oppsummering 200425/

 14. 2013-2

  2013-2 I redaksjonen: Ansvarlig redaktør: Lise Ekern, tlf. 23 31 83 11Journalist Siw Ellen Jakobsen, tlf. 99 73 31 41 Bladet redigeres etter Redaktørplakaten og er medlem av Den norske fagpresses forening.

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2013-2/

 15. Klagesak: En studie av internett-basert opplæring og livsstilsendring hos menn behandlet for prostatakreft. (Saksnr. 2013/56)

  Klagesak: En studie av internett-basert opplæring og livsstilsendring hos menn behandlet for prostatakreft. (Saksnr. 2013/56) NEM tar klagen til følge. Prosjektet skal vurderes etter helseforskningsloven og det sendes derfor tilbake til REK for

  /Vårt arbeid/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Klagesak: En studie av internett-basert opplæring og livsstilsendring hos menn behandlet for prostatakreft. (Saksnr. 2013/56)/

 16. Invitasjon til innføringskurs for medlemmer i REK, 28-29.august 2013

  Invitasjon til innføringskurs for medlemmer i REK, 28-29.august 2013 NEM ønsker velkommen til innføringskurs for alle nye og gamle medlemmer i REK på Soria Moria i Oslo, 28.- 29. august 2013.

  /Vårt arbeid/Om oss/Komité for medisin og helsefag/Koordinering og kvalitetssikring av REKs arbeid/Invitasjon til innføringskurs for medlemmer i REK, 28-29.august 2013/

 17. Klage over avslag på søknad om utsatt offentlighet, jf. hfl. § 45 (Saksnr. 2013-99)

  Klage over avslag på søknad om utsatt offentlighet, jf. hfl. § 45 (Saksnr. 2013-99) Last ned brevet som pdf (57kb) Haukeland universitetssykehus fremmet 19.2.2013 søknad om godkjenning av forskningsprosjektet ”Symptomatisk behandling ved kronisk

  /Vårt arbeid/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Klage over avslag på søknad om utsatt offentlighet, jf. hfl. § 45 (Saksnr. 2013-99)/

 18. Spørsmål om studenters deltakelse i forskningseksperimenter som del av studiet (Saksnr. 2013/15)

  Spørsmål om studenters deltakelse i forskningseksperimenter som del av studiet (Saksnr. 2013/15) Last ned uttalelsen som pdf Bakgrunnen er en henvendelse fra Handelshøyskolen BI. Med begrunnelse i Stortingsmelding nr. 18 (2012-2013) Lange linjer

  /Vårt arbeid/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Spørsmål om studenters deltakelse i forskningseksperimenter som del av studiet (Saksnr. 2013/15)/

 19. Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) 12. september

  Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) 12. september Tid: Kl. 10:00-17:00 (inkludert lunsj 12:00-13:00) Sted: Prinsensgate 18 Til stede: Gunnar Hartvigsen, Dag E. Helland, Tove Kolset,

  /Vårt arbeid/Komiteenes arbeid/Referat fra komiteenes møter/NENT-referater/Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) 12. september /

 20. En eksperimentell test av den metakognitive modellen for tvangslidelse (Saksnr. 2013/156)

  En eksperimentell test av den metakognitive modellen for tvangslidelse (Saksnr. 2013/156) Last ned brevet som pdf Prosjektleders prosjektbeskrivelse ”Studien replikerer Myers & Wells (2013) som er en eksperimentell manipulering av

  /Vårt arbeid/Komiteenes arbeid/Uttalelser/En eksperimentell test av den metakognitive modellen for tvangslidelse (Saksnr. 2013/156)/

 21. Serumnivåer av lipider og medikamenter hos pasienter som behandles med antipsykotika (Saksnr. 2013/174)

  Serumnivåer av lipider og medikamenter hos pasienter som behandles med antipsykotika (Saksnr. 2013/174) Last ned brevet som pdf Prosjektleders prosjektbeskrivelse ”Antipsykotiske medikamenter brukes for å behandle psykoser, både hos pasienter

  /Vårt arbeid/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Serumnivåer av lipider og medikamenter hos pasienter som behandles med antipsykotika (Saksnr. 2013/174)/

 22. Om prosjektet “The experience of pregnancy, childbirth and postnatal period as an undocumented migrant in Oslo” (Saksnr. 2013/134)

  Om prosjektet “The experience of pregnancy, childbirth and postnatal period as an undocumented migrant in Oslo” (Saksnr. 2013/134) Last ned brevet som pdf Bakgrunn Henvendelsen dreier seg om et mastergradsprosjekt ved Det medisinske fakultet,

  /Vårt arbeid/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Om prosjektet “The experience of pregnancy, childbirth and postnatal period as an undocumented migrant in Oslo” (Saksnr. 2013/134)/

 23. Om prosjektet “Innovative approaches to work with neglected families: Target intervention and support for high-risk families in child welfare” (Saksnr. 2013/86)

  Om prosjektet “Innovative approaches to work with neglected families: Target intervention and support for high-risk families in child welfare” (Saksnr. 2013/86) Last ned brevet som pdf Bakgrunn Den nasjonale forskningsetiske komité for

  /Vårt arbeid/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Om prosjektet “Innovative approaches to work with neglected families: Target intervention and support for high-risk families in child welfare” (Saksnr. 2013/86)/

 24. Spørsmål om fjerning av bein (Saksnr. 2013/125)

  Spørsmål om fjerning av bein (Saksnr. 2013/125) Last ned brevet som pdf Bakgrunn Gudbrandsdalsmusea har vendt seg til utvalet, og ber om avklaring omkring to spørsmål i tilfelle der ein over tid finn mindre omfang av bein på eigedomen. Sitert

  /Vårt arbeid/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Spørsmål om fjerning av bein (Saksnr. 2013/125)/

 25. Svar på henvendelse om ”Påskeøyas skjeletter” (Saksnr. 2013/95)

  Svar på henvendelse om ”Påskeøyas skjeletter” (Saksnr. 2013/95) Last ned brevet som pdf Bakgrunn Henvendelsen kommer fra Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. Prosjektet skal belyse spørsmålet om Påskeøyas opprinnelig bosetting. Den

  /Vårt arbeid/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Svar på henvendelse om ”Påskeøyas skjeletter” (Saksnr. 2013/95)/