Hopp til innhold

Meny

 1. Kunnskapsrøveri fra fattige land?

  Kunnskapsrøveri fra fattige land? Last ned pdf av artikkelen her Når forskningsresultat fra prosjekter utført i fattige land skal formidles, havner forfatteren i et dilemma. På den ene siden taler hensynet til kvalitet, inntekter til

  /Aktuelt/Publikasjoner/Artikler/Kunnskapsrøveri fra fattige land?/

 2. REK og NEMs forvaltningspraksis for medisinsk og helsefaglig genetisk forskning. Arbeidsgruppens notat

  REK og NEMs forvaltningspraksis for medisinsk og helsefaglig genetisk forskning. Arbeidsgruppens notat Last ned notatet som pdf

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/REK og NEMs forvaltningspraksis for medisinsk og helsefaglig genetisk forskning. Arbeidsgruppens notat/

 3. Referat fra møte i i NEM, 23. april 2012

  Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsedag, 23. april 2012 Referat fra møte 2/2012 i NEM, mandag 23. april 2012 kl. 10.00 – 16 i Prinsens gate 18 Til stede: Dag Bruusgaard; Kjersti Bakken; Kristin

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte i i NEM, 23. april 2012/

 4. Følg pengene!

  Følg pengene! Last ned pdf av artikkelen her I Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) sine forskningsetiske retningslinjer (2007) foreslås med atskillig dristighet (og en smule naivitet?) følgende

  /Aktuelt/Publikasjoner/Artikler/Følg pengene!/

 5. Oppdragsforskning, penger og forskningsetikk

  Oppdragsforskning, penger og forskningsetikk Forskning på oppdrag har fått et betydelig omfang hvor universiteter, høgskoler og instituttsektoren er involvert. Massemedia har avdekket uheldige sider ved denne forskningstypen, f.eks. at

  /Aktuelt/Publikasjoner/Artikler/Oppdragsforskning, penger og forskningsetikk/

 6. Makspris på liv og helse

  Makspris på liv og helse Last ned pdf av artikkelen her Forskere blir i økende grad bedt om å beregne effekter og kostnader av alternative ressursanvendelser når offentlige tiltak skal utredes. Noen ganger dreier det seg om å bestemme prisen på

  /Aktuelt/Publikasjoner/Artikler/Makspris på liv og helse/

 7. Offentlig finansiert forskning og økonomisk suksess

  Offentlig finansiert forskning og økonomisk suksess Last ned pdf av artikkelen her Offentlig forskning og økonomisk suksess – går veien gjennom patentretten? Offentlig finansiert forskning leder ofte til nye og viktige oppdagelser som kan bli

  /Aktuelt/Publikasjoner/Artikler/Offentlig finansiert forskning og økonomisk suksess/

 8. Henvendelse angående forskningsprosjekt om ansettelsesprosesser i arbeidslivet (Saksnr. 2012/85)

  Henvendelse angående forskningsprosjekt om ansettelsesprosesser i arbeidslivet (Saksnr. 2012/85) Last ned brevet som pdf (1 mb) Henvendelse angående forskningsprosjekt om ansettelsesprosesser i arbeidslivet Den nasjonale forskningsetiske komité

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Henvendelse angående forskningsprosjekt om ansettelsesprosesser i arbeidslivet (Saksnr. 2012/85)/

 9. Henvendelse angående forskningsetisk vurdering av NAKMI-prosjekt (Saksnr. 2012/108)

  Henvendelse angående forskningsetisk vurdering av NAKMI-prosjekt (Saksnr. 2012/108) Last ned brevet som pdf (1 mb) Henvendelse angående forskningsetisk vurdering av NAKMI-prosjekt Henvender Torunn Arntsen Sajjad var i perioden 1. juni 2011 og

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Henvendelse angående forskningsetisk vurdering av NAKMI-prosjekt (Saksnr. 2012/108)/

 10. Henvendelse om registerdelen av prosjektet “Measuring and Explaining Discrimination in the Labour Market: New Understandings and Political Solutions (DISCRIM)” (Saksnr. 2012/114)

  Henvendelse om registerdelen av prosjektet “Measuring and Explaining Discrimination in the Labour Market: New Understandings and Political Solutions (DISCRIM)” (Saksnr. 2012/114) Last ned brevet som pdf (1 mb) Henvendelse om registerdelen av

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Henvendelse om registerdelen av prosjektet “Measuring and Explaining Discrimination in the Labour Market: New Understandings and Political Solutions (DISCRIM)” (Saksnr. 2012/114)/

 11. Statement concerning the remains of Julia Pastrana

  Statement concerning the remains of Julia Pastrana Download the statement as pdf (1mb) Statement concerning the remains of Julia Pastrana The Norwegian National Committee for the Evaluation of Research on Human Remains 4 June, 2012 The

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Statement concerning the remains of Julia Pastrana/

 12. Response to your letter concerning Julia Pastrana (Saksnr. 2012/107)

  Response to your letter concerning Julia Pastrana (Saksnr. 2012/107) Download the letter as pdf (0,6mb) Read the Statement concerning the remains of Julia Pastrana Silvia Isabel Gámez silvia.gamex@reforma.com silviagamez2001@yahoo.com.mx

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Response to your letter concerning Julia Pastrana (Saksnr. 2012/107)/

 13. Klagesak:Vilkår for godkjenning av forskningsprosjekt: Metabolsk kontroll hos pasienter med nyoppdaget type 1 diabetes

  Klagesak:Vilkår for godkjenning av forskningsprosjekt: Metabolsk kontroll hos pasienter med nyoppdaget type 1 diabetes NEM viser til søknaden og finner ikke, i likhet med REK, at prosjektbeskrivelsen sannsynliggjør tilstrekkelig samfunnsnytte og

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Klagesak:Vilkår for godkjenning av forskningsprosjekt: Metabolsk kontroll hos pasienter med nyoppdaget type 1 diabetes /

 14. Referat fra møte i Skjelettutvalget 2009-11-20

  Referat fra møte i Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning ved bruk av menneskelige levninger, 20.november 2009 Sted: Prinsens gate 18, varighet 10:00-15:00 Tilstede: Oddbjørn Sørmoen, Anne-Karin Hufthammer, Jon Kyllingstad, Åge Wifstad,

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/Skjelettutvalget-referater/Referat fra møte i Skjelettutvalget 2009-11-20/

 15. Referat fra møte i Skjelettutvalget 10. mars 2010

  Referat fra møte i Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning ved bruk av menneskelige levninger, 10. mars 2010 Sted: Olavsgaard hotellTil stede: Hallvard Fossheim, Oddbjørn Sørmoen, Ingegerd Holand, Marit Anne Hauan, Åge Wifstad, Ingrid

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/Skjelettutvalget-referater/Referat fra møte i Skjelettutvalget 10. mars 2010/

 16. Klagesak: Klinisk betydning av MR prostata ved prostatacancer

  Klagesak: Klinisk betydning av MR prostata ved prostatacancer Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) viser til klage av 01.01.2010 på vedtak i REK Sør-Øst C. Brevet finnes også som PDF-fil (182 kB) Den

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Klagesak: Klinisk betydning av MR prostata ved prostatacancer/

 17. Referat fra møte i Skjelettutvalget 2008-11-20

  Referat fra møte i Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning ved bruk av menneskelige levninger (Skjelettutvalget) 20. november 2008   Oslo 21.11.2008     Referanse: 2008-D-HCI Referat fra  møte

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/Skjelettutvalget-referater/Referat fra møte i Skjelettutvalget 2008-11-20/

 18. Referat fra møte i Skjelettutvalget 01.09. 2008

  Referat fra møte i Skjelettutvalget 01.09. 2008 Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning ved bruk av menneskelige levninger (Skjelettutvalget)   Postboks 522 Sentrum 0105 Oslo Tlf.: 2331 8300 Fax: 2331 8301

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/Skjelettutvalget-referater/Referat fra møte i Skjelettutvalget 01.09. 2008/

 19. Referat Skjelettutvalget 20.11. 2009

  Referat Skjelettutvalget 20.11. 2009 Referat fra møte i Skjelettutvalget fredag 20. november 2009 Sted: Prinsens gate 18, varighet 10:00-15:00 Tilstede: Oddbjørn Sørmoen, Anne-Karin Hufthammer, Jon Kyllingstad, Åge Wifstad,

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/Skjelettutvalget-referater/Referat Skjelettutvalget 20.11. 2009/

 20. 2010-1

  2010-1 I redaksjonen: Ansvarlig redaktør: Lise Ekern, tlf. 23 31 83 11Journalist Sigrid Skavlid, tlf. 23 31 83 07Journalist Siw Ellen Jakobsen, tlf. 99 73 31 41 Bladet redigeres etter Redaktørplakaten og er medlem av Den norske fagpresses

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2010-1/

 21. Hvem kan be om råd?

  Hvem kan be om råd? Hvem kan henvende seg til Skjelettutvalget og be om råd? Alle forskere som tar sikte på å benytte menneskelige levninger i sine prosjekter kan rådføre seg med Skjelettutvalget og be om en etisk vurdering av

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Om oss/Skjelettutvalget/Be om råd fra Skjelettutvalget/Hvem kan be om råd?/

 22. Veiledning til skjema

  Veiledning til skjema Husk å laste opp som vedlegg både prosjektbeskrivelse (13) og egenvurdering av etiske spørsmål (12). (1) Prosjekttitel (3) Søker (7) Formål med prosjektet (8) Metode (9) Beskrivelse av forskningsmaterialet (10) Gjør rede

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Om oss/Skjelettutvalget/Be om råd fra Skjelettutvalget/Veiledning til skjema/

 23. Kåre Hagen og NAV-reformen

  Om forskningsetiske sider ved Kåre Hagens deltakelse i evaluering av NAV-reformen, og ved en samfunnsforskers deltakelse i prosjekter der forskeren har nære relasjoner til den som har overordnet politisk ansvar for angjeldende politikkområde

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Kåre Hagen og NAV-reformen/

 24. Klagesak: Ultralyd i tidlig graviditet

  Klagesak: Ultralyd i tidlig graviditet Brev til Professor Kjell Å. Salvesen, Nasjonalt Senter for Fostermedisin, fra Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM), sendt 13.4.2010. Brevet finnes også som PDF-fil ( 0,5

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Klagesak: Ultralyd i tidlig graviditet/

 25. Undersøkelser om narkotikabruk i ”skulte” populasjoner: nettverksbasert datainnsamling

  Undersøkelser om narkotikabruk i ”skulte” populasjoner: nettverksbasert datainnsamling (Saksnr. 2010/29) Brev til Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) fra Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora, sendt

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Undersøkelser om narkotikabruk i ”skulte” populasjoner: nettverksbasert datainnsamling/