Hopp til innhold

Meny

 1. Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi - NENT

  Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi - NENT NENT har utarbeidet forskningsetiske retningslinjer for sitt område og arbeider med forskningsetiske spørsmål innen naturvitenskap og teknologi, medregnet landbruks- og

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Tidligere årsrapporter/Årsrapport 2010/Hvem er forskningsetiske komiteer?/Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi - NENT /

 2. Den etiske nemnda for patentsaker - Patentnemnda

  Den etiske nemnda for patentsaker - Patentnemnda Den etiske nemnda for patentsaker er organisert som et utvalg i tilknytning til Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT). Nemnda har fem medlemmer med fem

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Tidligere årsrapporter/Årsrapport 2010/Hvem er forskningsetiske komiteer?/Den etiske nemnda for patentsaker - Patentnemnda/

 3. Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning ved bruk av menneskelige levninger

  Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning ved bruk av menneskelige levninger Utvalget er organisert i tilknytning til Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) og startet opp i 2008. Utvalget består av 10

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Tidligere årsrapporter/Årsrapport 2010/Hvem er forskningsetiske komiteer?/Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning ved bruk av menneskelige levninger/

 4. Internett – www. etikkom.no

  Internett – www. etikkom.no Nettredaktør: Sigrid Skavlid Nettsidene er komiteenes digitale ansikt.  Sidene er felles informasjonskanal for både De nasjonale forskningsetiske komiteene, Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning ved bruk av

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Tidligere årsrapporter/Årsrapport 2010/Kommunikasjon/Internett – www. etikkom.no/

 5. Fagbladet Forskningsetikk

  Fagbladet Forskningsetikk Ansvarlig redaktør: Lise Ekern Fagbladet Forskningsetikk kom ut fire ganger i 2010. På grunn av at Forskningsetiske komiteer var 20 år, ble nummer 1 av utgivelsene et jubileumsnummer. Det ble trykket opp i ekstra mange

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Tidligere årsrapporter/Årsrapport 2010/Kommunikasjon/Fagbladet Forskningsetikk /

 6. Presse – medier

  Presse – medier Pressen er en viktig målgruppe for kommunikasjonsarbeidet til komiteene. Media kontaktes enten ved personlig kontakt eller ved å sende ”spissete budskap” direkte til journalister når vi har møter eller saker som vi ønsker

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Tidligere årsrapporter/Årsrapport 2010/Kommunikasjon/Presse – medier /

 7. Nye publikasjoner 2010

  Nye publikasjoner 2010 ”Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag”, NEM – Forskningsetiske komiteer – finnes som nettutgave. For øvrig er alle publikasjoner listet

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Tidligere årsrapporter/Årsrapport 2010/Kommunikasjon/Nye publikasjoner 2010/

 8. Balanse

  Balanse NORGES FORSKNINGSRÅD Randsone:De nasjonale forskningsetiske komiteer   Note 2010 2009 EIENDELER Anleggsmidler: Maskiner, inventar og lignende 0 23 753 Sum anleggsmidler 0 23

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Tidligere årsrapporter/Årsrapport 2010/Årsregnskap/Balanse/

 9. Noter

  Noter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Note 1 - Inntekter 2010 2009 Generelle midler - bevilgninger Adminstrasjon og div. programmer NFR 10 440

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Tidligere årsrapporter/Årsrapport 2010/Årsregnskap/Noter/

 10. Arv og miljø - igjen

  Arv og miljø - igjen Neida, vi skal ikke starte en ny Eia - debatt. Men raskt kan ny forskning fra USA skape lignende bølger – debatten går allerede ”overthere”. Et nytt fagfelt, biokriminiologi, begynner å vise resultater. – Vi leter ikke

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2011-2/Arv og miljø - igjen/

 11. Å grave etter en grav

  Å grave etter en grav Det er med ydmykhet og respekt det graves på Kirkebakken ved Villa gård i Romsdal. Funn av gamle graver kan gi ny kunnskap til historien. Men er det riktig å ”forstyrre” gammel tid?  En lang togreise gjennom et

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2011-2/Å grave etter en grav/

 12. Skjelettutvalget

  Flere saker, flere aktører, flere etiske dilemma Å vise tilbørlig respekt for menneskelige levninger innebærer å tenke igjennom at et individ har vært en del noe større, en del av en familie, en etnisk gruppe, en tradisjon, en religion.

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2011-2/Skjelettutvalget/

 13. Reservasjonsregister

  Reservasjonsregister til ingen nytte? To år etter at det ble mulig å reservere seg mot at blodprøver eller andre prøver tatt av deg ved sykehusene blir brukt til forskning,er det bare 28 personer som har reservert seg. Ingen forskere har så langt

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2011-2/Reservasjonsregister/

 14. En praktisk religion

  En praktisk religion Islam er en praktisk religion som oppfordrer oss til å være nysgjerrige. Forskning på levninger etter mennesker er ikke problematisk for muslimer, forutsatt at man viser den døde respekt, og at forskningen gagner

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2011-2/En praktisk religion/

 15. Maorilevninger

  Maorilevninger tilbake til New Zealand To maorihodeskaller som siden tidlig på 1900-tallet har vært oppbevart ved Medisinsk fakultet og Kulturhistorisk Museum ved Universitetet i Oslo, er nå sendt tilbake til New Zealand. En enkel seremoni i

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2011-2/Maorilevninger/

 16. Bioetikk i verdensreligionene

  Bioetikk i verdensreligionene Redaktør: Knut A. Jacobsen Forlag: Abstract forlag, 2010 Antall sider: 270 ISBN 978-82-7935-285-3 Debattar om bioetikk har rulla i fleire tiår både i Norge og ikkje minst i ulike land verda over.

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2011-2/Bioetikk i verdensreligionene/

 17. "Vi vil leve lenge vi - eller vil vi det?"

  "Vi vil leve lenge vi - eller vil vi det?" DET HAR TATT BORTIMOT 10 ÅR – men nå er det alvor. Epigenetikken* er blitt det store nye forskningsfeltet som kan forebygge alvorlig sykdom og kanskje også påvirke vår livslengde. Lone Frank har en

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2010-3/"Vi vil leve lenge vi - eller vil vi det?"/

 18. Om forholdet etikk og juss

  Om forholdet etikk og juss Jussen lever ikke sitt liv uten etikken, og heller ikke etikken synes å kunne ha et liv uten jussen.(1) Om problemstillingen om juss eller etikk er overflødig sett i lys av ”den andre” hadde vært relevant, ville nok

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2010-3/Om forholdet etikk og juss/

 19. Viktig å utfordre vår tids Gud: Vitenskapen

  Viktig å utfordre vår tids Gud: Vitenskapen Mennesket er skapt for udødelighet. Derfor skal man behandle en død person med samme respekt som man gjorde med det levende mennesket. Denne holdningen får en konsekvens for hva den katolske kirke mener

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2010-3/Viktig å utfordre vår tids Gud: Vitenskapen/

 20. Brave new world?

  Brave new world? NÅ ER MULIGHETEN KOMMET, i hvert fall i USA. Hver og en kan få testet ut hvilke sykdommer de er disponert for, og hvilke medisiner som er best for dem i forskjellige situasjoner.  Og siden denne undersøkelsen kan kjøpes i

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2010-2/Brave new world?/

 21. The ethics of research biobanking

  The ethics of research biobanking THE ETHICS OF RESEARCH BIOBANKING FORFATTERE: Jan Helge Solbakk, Søren Holm, Bjørn Hoffmann, red. FORLAG: Springer Verlag, 2009 ANTALL SIDER: 357 ISBN: 978-0-387-93871-4 Det som er annerledes og

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2010-2/The ethics of research biobanking /

 22. Personvern og etikk ikke samme sak

  Personvern og etikk ikke samme sak Noen ganger skulle jeg ønske jeg var jurist, sier samfunnsforsker Tilmann von Soest. – Lov og regelverk skal følges, ja, men jeg etterlyser den etiske debatten. Den blir borte blant alle paragrafene.

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2010-2/Personvern og etikk ikke samme sak/

 23. Å grave opp en jødisk grav - etikk møter politikk

  Å grave opp en jødisk grav - etikk møter politikk I disse dager er det en politisk konflikt i Israel. En bombesikker akuttavdeling knyttet til et større sykehus, er tenkt bygget på en gammel kirkegård, som trolig er jødisk. Da må likene flyttes.

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2010-2/Å grave opp en jødisk grav - etikk møter politikk/

 24. En glad gris

  En glad gris Nylig leste jeg en artikkel i den danske Weekendavisen. Den handlet om at forskere nå tenker å forandre grisene istedenfor å prøve å forbedre leveforholdene for landbruksdyra. Fram i tid kan vi forvente å få mange glade griser i

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2009-3-4/En glad gris/

 25. Forskningens etiske ansvar

  Forskningens etiske ansvar Mange forskere er enige om at vi blir nødt til å tenke nytt i forhold til hvordan vi produserer mat, og da både regionalt, nasjonalt og globalt. Eksisterende matproduksjoner er presset av flere faktorer. -

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2009-3-4/Forskningens etiske ansvar/