Hopp til innhold

Meny

 1. Referat fra møte i Skjelettutvalget 2011-10-05

  Referat fra møte i Utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger 5. oktober 2011 Sakene var blant andre foruten 2 konkrete forskningsprosjekt, forslag til revisjon av utvalgets mandat og utarbeidelse av retningslinjer. Til stede:

  /Vårt arbeid/Komiteenes arbeid/Referat fra komiteenes møter/Skjelettutvalget-referater/Referat fra møte i Skjelettutvalget 2011-10-05/

 2. Om prosjektet “Viking Age Diet and Mobility in Norway and the British Isles”

  Om prosjektet “Viking Age Diet and Mobility in Norway and the British Isles” (Saksnr. 2011/165) Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger tilrår gjennomføring av prosjektet med løsninger på de tre utfordringene utvalget

  /Vårt arbeid/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Om prosjektet “Viking Age Diet and Mobility in Norway and the British Isles”/

 3. Angående “Søknad om forskning på eldre skjelettmateriale”

  Angående “Søknad om forskning på eldre skjelettmateriale” (Saknr. 2011/169) Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger anser det som positivt at det blir forsket på dette materialet, ettersom det finnes svært få

  /Vårt arbeid/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Angående “Søknad om forskning på eldre skjelettmateriale”/

 4. Referat fra møte i NESH 2011-09-06

  Referat fra møte i NESH 6. september 2011 Sakene var blant andre Fagerberutvalgets innstilling og forslag til lovendringer i samband med etablering av Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret og forslag til nokre andre endringar i

  /Vårt arbeid/Komiteenes arbeid/Referat fra komiteenes møter/NESH-referater/Referat fra møte i NESH 2011-09-06/

 5. Concerning dispute on authorship

  Concerning dispute on authorship (saksnr. 2011/168) Brevet som PDF-fil We refer to your letter of October 11th2011 concerning a complaint on the publication of an article by Shombe Ntaraluka Hassan in Open Journal of Ecology. You ask if the

  /Vårt arbeid/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Concerning dispute on authorship/

 6. IBC (2010)

  International Bioethics Committee of UNESCO (IBC) 2010. Social Responsibility and Health. Report of the International Bioethics Committee of UNESCO (IBC). Tilgjengelig på http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001878/187899E.pdf

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/IBC (2010)/

 7. Vedrørende klage på rapport fra SINTEF Fiskeri og Havbruk

  Vedrørende klage på rapport fra SINTEF Fiskeri og Havbruk (Saksnr. 2011/99) Brev til Norges Miljøvernforbund fra NENT, 23.11.2011. Brevet som pdf-fil (1 Mb)   Vi viser til henvendelsen fra dere 7. juni 2011. Den nasjonale

  /Vårt arbeid/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Vedrørende klage på rapport fra SINTEF Fiskeri og Havbruk/

 8. Referat fra møte i NEM 2011-10-03

  Referat fra møte i NEM 3. oktober 2011  10:00-16:00, i Prinsensgate 18 Til stede        Dag Bruusgaard, Kjersti Bakken, William Johnsen, Geir Lorem, Patricia A. Melsom, Wenche Frogn Sellæg, Sigmund

  /Vårt arbeid/Komiteenes arbeid/Referat fra komiteenes møter/NEM - referater/Referat fra møte i NEM 2011-10-03/

 9. Rommetveit, Kjetil

  Kjetil Rommetveit Rommetveit, Kjetil Forsker Senter for vitenskapsteori ved Universitetet i Bergen Prosjekt- og forskningsleder FP7 prosjekt TECHNOLIFE (www.technolife.no )

  /Personer/Rommetveit, Kjetil/

 10. Sellæg, Wenche Frogn

  Wenche Frogn Sellæg Sellæg, Wenche Frogn

  /Personer/Sellæg, Wenche Frogn/

 11. Fjørtoft, Kjersti

  Kjersti Fjørtoft Fjørtoft, Kjersti Arbeider til daglig som førsteamanuensis ved filosofi og førstesem.studier ved Universitetet i Tromsø. Telefon: 77 64 59 15 E-post:  kjersti.fjortoft@uit.no Jeg er med i NESH fordi jeg mener

  /Personer/Fjørtoft, Kjersti/

 12. Lohne, Kjersti

  Kjersti Lohne Lohne, Kjersti Forskningsassistent, Prio

  /Personer/Lohne, Kjersti/

 13. Organisasjonskart

  Organisasjonskart De nasjonale forskningsetiske komieene består av: Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM), Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT), Den nasjonale forskningsetiske

  /Organisasjonskart/

 14. Aabelvik, Hanne Guro

  Hanne Guro Aabelvik Aabelvik, Hanne Guro Medlem i NENT 1.1.2010-31.12.2013. Faglig kompetanse:Jeg er utdannet innen samfunnsfag og humaniora med BA fra NTNU/UiO.

  /Personer/Aabelvik, Hanne Guro/

 15. Bruusgaard, Dag

  Dag Bruusgaard Komitéleder, Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) Bruusgaard, Dag Arbeider til daglig som professor ved Institutt for helse og samfunn, Seksjon for sosialmedisin, Universitetet i Oslo, og som lege

  /Personer/Bruusgaard, Dag/

 16. Bjordal, Kristin

  Kristin Bjordal Bjordal, Kristin Arbeider til daglig som leder for Forskningsstøtte ved Oslo universitetssykehus HF kombinert med arbeid som forskningsleder i Oslo sykehusservice (OSS) og professor II ved Institutt for klinisk medisin,

  /Personer/Bjordal, Kristin/

 17. Undlien, Dag

  Dag Undlien Undlien, Dag Arbeider til daglig som professor  Institutt for medisinsk genetikk ved Universitetet i Oslo og ved Oslo Universitetssykehus. Telefon: 22 11 98 60E-post: d.e.undlien@medisin.uio.no  Faglig kompetanse: medisinsk

  /Personer/Undlien, Dag/

 18. Hvinden, Bjørn

  Bjørn Hvinden Komitéleder, Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) Hvinden, Bjørn Arbeider til daglig som Forskningssjef / professor Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

  /Personer/Hvinden, Bjørn/

 19. Nygaard, Lynn P

  Lynn P. Nygaard Nygaard, Lynn P Arbeider til daglig som spesialrådgiver ved PRIO Telefon: 932 53 481E-post:  lynn@prio.no  Medlem av NESH t.o.m. 31.12.2013

  /Personer/Nygaard, Lynn P/

 20. Nordtveit, Ernst

  Ernst Nordtveit Nordtveit, Ernst Arbeider til daglig som professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen Telefon: 55 58 95 77E-post: ernst.nordtveit@jur.uib.no Last ned høyoppløselig portrett Medlem i NENT fra 1.1.2010. Faglig

  /Personer/Nordtveit, Ernst/

 21. Nordenson, Svein

  Svein Nordenson Nordenson, Svein Arbeider til daglig som seniorforsker SINTEF IKT Telefon: 977 18 612E-post: svein.nordenson@sintef.no Last ned høyoppløselig portrett Medlem i NENT fra 1.1.2010 Faglig kompetanse: Hovedfag fysikalsk kjemi

  /Personer/Nordenson, Svein/

 22. Mansoor, Mohammad Azam

  M. Azam Mansoor Mansoor, Mohammad Azam Arbeider til daglig som professor ved Institutt for naturvitenskapelige fag, Universitetet i Agder Tlf. 38 14 17 24E-post: mohammad.a.mansoor@uia.no Varaedlem i NENT 1.1.2010-31.12.2013

  /Personer/Mansoor, Mohammad Azam/

 23. Asdal, Kristin

  Kristin Asdal Asdal, Kristin Professor, Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK), Universitetet i Oslo Telf. 22 84 16 14 E-post: kristin.asdal@tik.uio.no

  /Personer/Asdal, Kristin/

 24. Fløtten Tone

  Tone Fløtten Fløtten Tone Arbeider til daglig som institituttsjef  ved Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning Telefon: 416 95 724E-post: tone.floetten@fafo.no Faglig kompetanse: Jeg er sosiolog med velferdsforskning som

  /Personer/Fløtten Tone/

 25. Hølen, Jacob

  Jacob Hølen Sekretariatsleder Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM). Tlf. 23 31 83 03 Epost: jacob.holen@etikkom.no Hølen, Jacob CV Jacob Hølen Faglig interessefelt: medisinsk etikk, forskningsetikk, forskning

  /Personer/Hølen, Jacob/