Hopp til innhold

Meny

  1. Partnerdrap i Norge 1980-2008 – En kartlegging av risikofaktorer og rettslige utfall

    Saksnr. NEM 2009/97, REK sør-øst D 2009/2123 | [Klagesak]

    NEM har i brev av 20.08.2009 fra REK Sør-Øst D mottatt klage datert 18.06.2009 fra doktorgradskandidat Vibeke Kennair Ottesen (prosjektleder) og Ellen Kjelsberg (prosjektansvarlig) som begge er tilknyttet Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels...

    • Institusjon:

      Oslo universitetssykehus HF  

    • Klager:

      Vibeke Kennair Ottesen

    • Første instans:

      REK sør-øst D  

    • Henvisninger:

      Helseforskningsloven §§ 22 og 35; personopplysningsloven § 8 bokstav d og § 9 bokstav h; straffeprosessloven § 169;

    • Vedtak :

      På bakgrunn av begrunnelsene over opprettholder NEM REK Sør Øst Ds vedtak av 26.05.09 og avviser prosjektet slik det er framlagt. Klager gis ikke medhold.

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.