Hopp til innhold

Meny

 1. Den randomiserte nordisk-baltiske registerstudie til vurdering av stent-behandling som tillegg til optimal medisinsk behandling av kronisk tette kranspulsårer (CTO)

  Saksnr. NEM 2019/109 REK Nord 2018/1967 | [Klagesak]

  Klage på vedtak av 07.02.2019 hvor REK Nord ikke godkjente studien etter innhenting av tilleggsopplysninger fra prosjektleder og sakkyndigvurdering. Prosjektet er en del av en internasjonal multisenterstudie. Studien ønsker å sammenligne...

  • Institusjon:

   Universitetssykehuset Nord-Norge HF  

  • Klager:

   Thor Trovik

  • Første instans:

   REK nord  

  • Vedtak :

   Klagen tas ikke til følge. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forskningsetikkloven § 10, tredje ledd.

 2. Føflekk eller melanoma? Nevus doctor – et dataprogram for beslutningsstøtte i primærhelsetjenesten

  Saksnr. NEM 2014/2, REK nord 2013/1793 | [Klagesak]

  Klage på REKs vedtak av 14.11.2013 hvor søknad om forhåndsgodkjenning avvises. Stikkord : fremleggelsesplikten, helseforskningslovens saklige virkeområde, dissens i NEMs avgjørelse.

  • Institusjon:

   Universitetssykehuset Nord-Norge HF  

  • Klager:

   Thomas Roger Schopf, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Nasjonalt senter for samhandling og telemesdisin.

  • Første instans:

   REK nord  

  • Henvisninger:

   Helseforskningsloven §§ 2, 4 og 9; Helsinki-deklarasjonen; Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS); Helse- og omsorgsdepartementet: Veileder til helseforskningsloven;

  • Vedtak :

   Klagen godtas og søknaden sendes tilbake til REK Nord for vurdering av forhåndsgodkjenning etter hfl § 9.

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.