Hopp til innhold

Meny

 1. Aktivitetsutløst død hos norske hjertesyke barn

  Saksnr. NEM 2010/121, REK sør-øst C 2010/392 | [Klagesak]

  Klage på REKs vedtak av 10.03.2010 hvor det stilles vilkår til søknad om forhåndsgodkjenning. Stikkord : forskning på barn, samtykke, informasjonsplikt, reservasjon.

  • Institusjon:

   Oslo universitetssykehus HF  

  • Klager:

   Henrik Holmstrøm, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, Barnehjerteseksjonen.

  • Henvisninger:

   Helseforskningsloven §§ 15, 21 og 35; personopplysningsloven § 20; helsepersonelloven § 24, obduksjonsforskriften § 7.

  • Vedtak :

   Klager gis delvis medhold.
   I medhold av helseforskningsloven § 35 gis dispensasjon fra taushetsplikt for bruk av journaldata til det omsøkte forskningsformål, med det vilkår at de pårørende forsøksvis skal informeres om studien, og om at de kan unnta avdøde fra deltakelse. Det må utarbeides et informasjonsskriv som sendes REK Sør-Øst C for endelig godkjenning.

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.