E-post: Hallvard.Fossheim@uib.no

Fossheim var fra 2010-2014 sekretariatsleder Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) og Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger (Skjelettutvalget).

 

 

 

Faglig kompetanse:
Etikk, filosofihistorie, politisk filosofi