NENTs medlemmer møtes 4-6 ganger i året. Møtene er ikke åpne for publikum og presse. Sakskartet for hvert møte blir lagt ut på denne siden når det er klart, rundt en uke før møtedagen. De ferdige uttalelsene fra NENT publiseres på nett.

Saker sendes post@etikkom.no