Hvis du skal varsle om mulig uredelighet i forskning, er dette i utgangspunktet et lokalt ansvar. Det er forskjellig ved de ulike institusjonenen hvem det skal varsles til. Sjekk gjerne din institusjons nettsider.

Er du i tvil, eller trenger noen å diskutere problemet med, er du hjertelig velkommen til å ringe sekretariatsleder i Granskingsutvalget Annette Birkeland, tlf. 23 31 83 09. Om du ønsker kan du gjerne være anonym.

Du kan også varsle direkte til Granskingsutvalget. Du er som varsler beskyttet av bestemmelsen i arbeidsmiljøloven. 

Skjemaer

Skjema for å melde mistanke om vitenskapelig uredelighet
English version: Report to the National Commission for the Investigation of Research Misconduct – suspicion of research misconduct

Les mer om fusk og plagiering i Forskningsetisk bibliotek (FBIB)