Fra: Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)

Til: Tom Christian Blix, sendt 11.11.08

 

Angående masteroppgave i sosiologi. Skivebom eller innertier. PDF-format