ENRIO står for the European Network of Research Integrity Offices, og har per 2014 medlemmer fra 21 europeiske land. Nettverket ble startet opp I 2008, etter initiativ fra UK Research Integrity Office (UKRIO). Nettverket skal fremme god vitenskapelig praksis (research integrity) i Europa i en verden med økende internasjonalt samarbeid.

Målsetninger:

1. Legge til rette for diskusjon, erfaringsutveksling og mulige løsninger knyttet til:

a. Gransking av påstander om vitenskapelig uredelighet i forskning

b. Opplæring og utdanning i god vitenskapelig praksis.

2. Rapportere fra diskusjoner og formulere uttalelser der det er hensiktsmessig, og der det er enighet mellom medlemmene i nettverket, og formidle disse til relevante nasjonale og internasjonale organisasjoner omkring saker dekket i punkt 1.

3. Knytte kontaker og samarbeidet med andre organisasjoner med europeiske eller globale interesser innen god vitenskapelig praksis.

På ENRIOs nettsider finnes også mer informasjon og lenker til ordninger i 19 europeiske land.

Les mer på ENRIOs nettsider

For øvrig henvises til engelsk rapport fra 2008: Stewards of Integrity, European Research Foundation. Denne inneholder beskrivelse av ordninger i 18 europeiske land