Forskningsetiske komiteer har i sitt mandat blant annet i oppgave å utvikle internasjonalt samarbeid, både i Norden og verden for øvrig.

Komiteene skal følge med på alle fagområder innen forskningsetikk og informere andre land om det arbeidet som gjøres i Norge.

Komiteene deltar i en rekke internasjonale forskningsprosjekter og i ulike fora for utveksling av erfaringer i etikkomiteer i andre land.