Les oppsummering fra Forskningsetisk forum 2016:

10:00-10:10: Velkommen!

Ny forskningsetikklov

10:10:10:40: Bjørn Haugstad, statssekretær i Kunnskapsdepartementet, orienterer om forslaget til lov om organisering av forskningsetisk arbeid.

Interessekonflikter

  • Hva betyr uavhengighet på forskningsinstitusjonene i dag?
  • Hvordan håndterer institusjonene interessekonflikter?
  • Hvem har ansvar for å sikre uavhengighet og åpenhet i forskning?

10:40-11:00: Charlotte Haug, tidligere redaktør for Tidsskrift for Den norske legeforening

11:00-11:20: Ingrid Bay-Larsen, Nordlandsforskning

11:20-11:40: Spørsmål og diskusjon

11:40-12:15: Lunsj

Redelighet, uredelighet og diskutabel forskningspraksis

  • Hvordan fremme vitenskapelig redelighet på institusjonene?
  • Kan man være bare litt uredelig?
  • Hvordan bør institusjonene håndtere ulike forskningsetiske saker?

12:15-12:35: Anne-Hilde Nagel, UiB

12:55-12:55: Rune Nydal, NTNU

12:55-13:15: Spørsmål og diskusjon

13:15-13.30: Pause

13:30-15:00: Workshops

(er du hverken medlem i et utvalg eller underviser i forskningsetikk? Meld deg på den workshopen du synes passer best for deg)

Opplegg for medlemmer i forskningsetiske utvalg: Casediskusjon i grupper

Hvordan håndteres en sak som inkluderer både spørsmål om vitenskapelig uredelighet og andre forskningsetiske spørsmål på institusjonene?

Opplegg for undervisere i forskningsetikk: Gruppediskusjon

Utvikling av undervisningsressurser: Kartlegging av behov og erfaringsutveksling

15:00-15:30: Oppsummering fra gruppene og avslutning i plenum

15:30-16:00: Fingermat og forfriskninger