Forumet koordineres av De nasjonale forskningsetiske komiteer, og er et tilbud til medlemmer i forskningsetiske utvalg og undervisere i forskningsetikk og andre som arbeider med forskningsetikk. Les oppsummering fra fjorårets arrangement her

Sted: Litteraturhuset, Oslo
Tid: 19. september 2013

Les referat fra møtet her

Program

10:00: Velkommen ved Espen Engh, direktør, De nasjonale forskningsetiske komiteene

Sentrale forskningsetiske utfordringer

10.10: Internettforskning

Er det forskjell på en publisert artikkel og en tekst på en åpen blogg? Er en offentlig ytring og opplysninger som den registrerte selv frivillig har gjort alminnelig kjent, samme sak? Når må forskeren innhente samtykke? Må man informere de registrerte? Hva slags informasjon kan man samle inn på Internett?

 • 10:10: Juridiske rammer - muligheter og begrensninger for internettforskning, Katrine Segadal, NSD
 • 10:30: The end of ”privacy”? New research tools, new research ethics, Charles Ess, UiO
 • 10:50: Spørsmål og diskusjon

11:10: Registerforskning /Biobankforskning

Hvordan sikre respekten for enkeltindividet ved registerforskning og biobankforskning? Hvilke rutiner bør kreves for innhenting og lagring? Når bør man gi individuell tilbakemelding?

 • 11:10: Bruk av SSBs data i registerforskning, Thorleiv Valen, SSB
 • 11:30: GENetikk: individ eller familieperspektiv, Sissel Rogne, Bioteknologinemnda
 • 11:50: Spørsmål og diskusjon

12:10: Lunsj

12:45: Plagiat

Hvordan definere plagiat? Hvor går grensen mellom plagiering og dårlig henvisningsskikk? Er spørsmålet om forsett eller grov uaktsomhet relevant når man skal avgjøre om noe er plagiat?

12:45: Plagiatbegrepet – i spennet mellom forskningsetikk og juss, Ole-Andreas Rognstad, UiO

 • 13:05: Plagiat: Plagsom og antikvert etikk i klipp-og-lim-alderen? Bjørn Hofmann, HiG
 • 13:25-13.4545: Spørsmål og diskusjon

13.45-14.00: Pause

14:00: Parallelle sesjoner

I: Tiltak for undervisningen i forskningsetikk på ph.d.-nivå

II: Samarbeid for forskningsetiske utvalg

Om gode undervisningsformer

Innledning ved Hallvard Fossheim, FEK

 • 14:05: We Need to Talk About Ethics: Challenges with Engaging Science Students in Research Ethics Discussions,, Deborah Oughton, UMB
 • 14:20: Hvordan refleksjon over konkrete saker kan skape forskningsetisk innsikt, May Thorseth, NTNU
 • 14.35: Pause
 • 14:45: Gruppearbeid
 • 15:30: Avsluttende diskusjon

Om rutiner for håndtering av forskningsetiske spørsmål og praksis ved mistanke om uredelighet.

Innledning ved Helene Ingierd, FEK

 • 14:05: Felles praksis: betydning, muligheter, grenser, Terje Kvilhaug, UMB
 • 14:20: Balansen mellom tillit og kontroll, Berit Rokne, UiB
 • 14.35: Pause
 • 14:45: Gruppearbeid
 • 15:30: Avsluttende diskusjon

16:00-17:00: Fingermat og forfriskninger

Velkommen!

Last ned programmet som pdf