Spørsmål 1:
Hvilke forskningsetiske temaer bør Forskningsetisk forum prioritere først?

 • Undervisningsformer
 • Internett
 • Open access
 • Personvern
 • Veilederrollen
 • Oppdragsforskning
 • Etiske spørsmål og vitenskapsteori
 • Insentivstrukturen
 • Former for sårbarhet
 • Kulturforskjeller
 • Medforfatterskap
 • Gråsoner mellom vitenskapelig uredelighet og diskutabel praksis
 • Åpenhet vs rettssikkerhet
 • Forskning og samfunn
 • Ha en tettere dialog om forskningsetiske saker med institusjonene
 • Arbeide for felles praksis i uredelighetssaker
 • Bidra til å utvikle god veilederpraksis (for eksempel ved utvikling av retningslinjer, opplæring, etc.)
 • Utvikle lærereksempler fra gråsonetilfeller
 • Dokumentere og drøfte praksis for undervisning og veiledning
 • Tilgjengeliggjøre undervisningsmateriell

Spørsmål 2:
Hvilke konkrete oppgaver bør Forskningsetisk forum ta for seg de første årene?

 • Ha en tettere dialog om forskningsetiske saker med institusjonene
 • Arbeide for felles praksis i uredelighetssaker
 • Bidra til å utvikle god veilederpraksis (for eksempel ved utvikling av retningslinjer, opplæring, etc.)
 • Utvikle lærereksempler fra gråsonetilfeller
 • Dokumentere og drøfte praksis for undervisning og veiledning
 • Tilgjengeliggjøre undervisningsmateriell

Spørsmål 3:
Hvilke former bør Forskningsetisk forum ha?

 • Være et diskusjonsforum
 • Møtes et par ganger i året; tilby et lukket møte med inviterte medlemmer og et åpent temamøte
 • Ha vertsinstitusjoner rundt i landet
 • Være tverrfaglig
 • Utvikle et digitalt nettverk
 • Invitere både undervisere og utvalgsmedlemmer
 • Invitere bredt til representanter fra institusjonene
 • Ha både nasjonale og lokale møter

Spørsmål 4:
Hvor mye er det realistisk og ønskelig at hver deltaker bidrar i forumet?

 • Delta i diskusjoner
 • Bidra med innlegg
 • Delta i nettforum
 • Møtes minst 2 ganger i året

Spørsmål 5:
Den største enkeltsatsningen i De nasjonale forskningsetiske komiteer de senere år er FBIB (Forskningsetisk bibliotek, www.etikkom.no/FBIB), med en lang rekke spesialskrevne artikler og cases, samt henvisninger til relevant litteratur. Hvilke deler eller temaer i denne ressursen bør det satses på i tiden fremover?

 • Engelskspråklige artikler
 • Internasjonalisering
 • Aksjonsforskning
 • Flere cases

Spørsmål 6:
For grupper A-D (utvalg): Hvordan kan Forskningsetisk forum bidra som en ressurs for ditt forskningsetiske utvalg?

For grupper E-H (undervisning): Hvordan kan Forskningsetisk forum bidra som en ressurs for din undervisning i forskningsetikk?

Gruppe A-D:

 • Ha dialog med institusjonsledelsen og etikkutvalg
 • Formidle innsikter som den enkelte deltaker kan bringe til bringe egen institusjon
 • Initiere kartlegginger

Gruppe E-H:

 • Drøfte gode undervisningsopplegg og tilgjengeliggjøre undervisningsmateriell
 • Oppdatere nettsider og Forskningsetisk bibliotek
 • Utgi bøker om forskningsetikk
 • Se an muligheten for å utvikle en virtuell møteplass

Tilbake til referatet fra Forskningsetisk forum