Med bakgrunn i både mandatet til Forskningsetiske komiteer og nye krav til ph.d.-graden har komiteene tatt initiativ til å danne Forskningsetisk forum. Målet er å skape et tettere samarbeid på tvers av fag og institusjoner omkring arbeidet med forskningsetikk. Forumet skal være en ressurs for deltakerne og miljøene på forskningsinstitusjonene.

På forumsidene finner du referater m.m.