Arbeidsområde: Juridisk saksbehandling, klagesaker

Annette er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Hun har tidligere arbeidet som advokatfullmektig hos Kvale, som jurist i Felles klagenemnd for studentsaker og for NOKUT.