Arbeidsområde: Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning.