Arbeidsområder: overvåke forskningsbelastning på de berørte etter 22. juli. Legge til rette for samarbeid, formidling og gjenbruk av data i forskningsprosjekter knyttet til hendelsene 22. juli.

Bakgrunn: Nils Olav er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo. Han kom fra stillingen som FoU-koordinator i Utlendingsdirektoratet. Refsdal har tidligere jobbet som vitenskaplig assistent ved Universitet i Oslo.