Arbeidsområde: Juridisk saksbehandling, klagesaker, retningslinjer og prosedyrer

Faglig interessefelt: Personvern og helserett. Forskningsjuss. Rettslige spørsmål i forbindelse med innføring og bruk av informasjonsteknologi.