Faglig interessefelt: medisinsk etikk, forskningsetikk, forskning på personer med begrenset samtykkekompetanse og palliativ medisin