Arbeidsområde: Pressekontakt, informasjon, redaktør for fagbladet Forskningsetikk

Faglig interessefelt: Jeg mener det er spesielt viktig å arbeide for en åpen dialog med samfunnet om forskningsetiske problemstillinger. Vanskelige tema må presenteres i en språkform som forstås av lesere. God kommunikasjon gjennom bruk av ord og bilde er en utfordring.