Dersom du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger, hovedsakelig opplysninger om deg selv, kan du kontakte personvernombudet. Det kan for eksempel være spørsmål om innsyn i egne personopplysninger behandlet av De nasjonale forskningsetiske komiteene. Personvernombudet kan også gi deg råd i slike spørsmål.

Kontakt vårt personvernombud per e-post:
personvernombud@etikkom.no

Eller per post:
De nasjonale forskningsetiske komiteene v/personvernombudet
Kongens gate 14
0153 Oslo

Har du generelle spørsmål om personvern og dine rettigheter, kan du kontakte Datatilsynet.