Alle forskere som tar sikte på å benytte menneskelige levninger i sine prosjekter kan rådføre seg med Skjelettutvalget og be om en etisk vurdering av forskningsprosjektet. Med menneskelige levninger menes intakte skjeletter, deler av skjeletter, samt annet menneskelig materiale (ubrent eller brent). ’Forskning’ omfatter her også studentarbeider på mastergrads- og doktorgradsnivå.

Også de som utfører rutinemessige prøvetakinger som inngår som ledd i museenes forvaltning, det vil si prøvetaking for å fremskaffe informasjon om menneskelige levninger for systematisering og klassifisering, kan be om en etisk vurdering. Slike rutinemessige prøvetakinger knyttet til forvaltning trenger ikke en like omfattende etisk vurdering som forskningsprosjekter, så her er det tilstrekkelig å fylle ut punktene 2- 5 i det elektroniske Skjema for etisk vurdering ved forskning på menneskelige levninger.

Alle prosjekter som benytter menneskelige levninger, enten det er snakk om forskning eller forvaltning, kan altså henvende seg til utvalget for en etisk vurdering. Det gjelder både prosjekter som benytter allerede innsamlet materiale og prosjekter hvor materiale skal samles inn.

Hva skal henvendelsen inneholde?

Henvendelser til Skjelettutvalget sendes inn på elektronisk Skjema for etisk vurdering ved forskning på menneskelige levninger. For hjelp til selve utfyllelsen, se utvalgets Veiledning. I tillegg må det lastes opp to vedlegg: (1) Prosjektbeskrivelse og (2) Egenvurdering av hvilken etiske problemstillinger prosjektet reiser. Det er lurt å ha disse vedleggene klare før du starter utfyllingen av skjemaet. 

Last ned skjemaet her