Skjelettutvalget møtes fire ganger i året, og behandler da saker som er sendt oss. Utvalget vil som regel be om å få tilsendt en henvendelse med skjema og vedlegg tre uker før neste møte. Men noen saker kan behandles per e-post utenom de ordinære møtene. Dette avhenger av prosjektet og henvendelsen.

Vi oppfordrer forskere til å ta kontakt med oss (lene.os.johannessen@etikkom.no) på et tidlig stadium i prosjektet for å høre hvordan de bør gå frem. Utvalget oppfordrer forskere til å søke institusjonen hvor materialet er magasinert samtidig som de sender en henvendelse til oss. Forskere som skal søke om ekstern finansiering, oppfordres å henvende seg til utvalget i særlig god tid, slik at de kan få en forskningsetisk vurdering før en søknad skal sendes inn.

Møtedatoer i 2020 er: 

  • 17. marsGravmonument av trist kvinne av marmor
  • 4. juni
  • 12. oktober 
  • 3. desember

Ved henvendelser, bruk Skjelettutvalgets skjema for
etisk vurdering av forskning på menneskelige levninger.

Kontakt: Lene Os Johannessen, seniorrådgiver og sekretær for Skjelettutvalget.