Oversikt over inn- og utgående post blir lagt ut hver mandag formiddag. Hvis et ukenummer savnes, skyldes dette at det ikke har vært post til eller fra komiteene denne uken. Gamle postjournaler finner du her. 

Postjournaler 2018:

uke 1.pdf
uke 2.pdf
uke 3.pdf
uke 4.pdf
uke 5.pdf
uke 6.pdf
uke 7.pdf
uke 8.pdf
uke 9.pdf
uke 10.pdf
uke 11.pdf
uke 12.pdf
uke 13.pdf
uke 14.pdf
uke 15.pdf
uke 16.pdf
uke 17.pdf
uke 18.pdf
Uke 19.pdf
uke 20.pdf
uke 21.pdf
uke 22.pdf
uke 23.pdf
uke 24.pdf
uke 25.pdf
uke 26.pdf
uke 27.pdf
uke 28.pdf
uke 29.pdf
uke 30.pdf
uke 31.pdf
uke 32.pdf
uke 33.pdf
uke 34.pdf
uke 35.pdf
Uke 36.pdf
Uke 37.pdf
uke 38.pdf
Uke 39.pdf
Uke 40.pdf
Uke 41.pdf
Uke 42.pdf
Uke 43.pdf
Uke 44.pdf
uke 45.pdf
uke 46.pdf
Uke 47.pdf
uke 48.pdf

 

Søk om innsyn via vårt søknadsskjema.

Se også oversikt over uttalelser publisert i fulltekst her.