Her finner du postjornaler for 2019. Journalene ligger som pdf-dokumenter nederst på denne siden.

Oversikt over inn- og utgående post blir lagt ut hver mandag formiddag. Hvis et ukenummer savnes, skyldes dette at det ikke har vært post til eller fra komiteene denne uken. Gamle postjournaler finner du her. 

 

Søk om innsyn via vårt søknadsskjema.

Se også oversikt over uttalelser publisert i fulltekst her.