NENTs tidligere sekretariatsleder har tatt over direktørstolen i komiteene, så nå søker vi hennes etterfølger. Har du interesse for forskningsetikk og ønske om å jobbe med forvaltning på dette feltet, da kan dette være drømmejobben. 

Arbeidsoppgavene som ligger til stillingen er blant annet: 

  • Være sekretær for og koordinere arbeidet i komiteen, herunder å tilrettelegge for velbegrunnede vedtak og uttalelser
  • Utarbeide og bidra til faglig gode retningslinjer og ressurser
  • Tilby profesjonell rådgiving og veiledning til forskere og forskningsinstitusjoner
  • Ha kontakt med relevante institusjoner og miljøer nasjonalt og internasjonalt
  • Delta på og bidra ved relevante møteplasser for erfaringsutveksling og debatt
  • Bidra til å videreutvikle en kompetent, effektiv og brukerorientert organisasjon i nært samarbeid med de øvrige komiteer og utvalg innen de nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK)

De siste årene har NENT blant annet utarbeidet en betenkning om kunstig intelligens, komiteen har gitt ut retningslinjer for forskning med dyr og den er nå i gang med revisjon av fagområdets overordnete nasjonale retningslinjer

Vil du være med å sette standarden for forskningen i Norge og internasjonalt fremover? Les mer om stillingen og søk her