Vi søker en allsidig jurist! Se mer her, og full stillingsutlysning på jobbnorge.no. https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/178563/ledig-stilling-som-jurist-i-de-nasjonale-forskningsetiske-komiteene

REK sør-øst, som jobber med vurdering av medisinsk forskning, har to ledige stillinger i sekretariatet: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/177784/to-stillinger-som-raadgiver-seniorraadgiver-sekretariat-for-forskningsetiske-komiteer