Kommentar vedrørende patentsøknad 19933276, sendt 04.05.2005 (PDF)

Uttalelse fra Den etiske nemnda for patentsaker ang. patentsøknad 19933276, sendt 10.12.2004 (PDF)