Koordinering av 22. juli-forskning

Mandatet for funksjonen finner du her.

En av koordinatorens oppgaver var å ha oversikt over pågående forskning knyttet til hendelsene 22. juli.

Vi arrangerte også åpne frokostmøter knyttet til forskningen. Vi har arrangert møter om bruk av internett som kilde i 22. juli-forskningen om reaksjonene i befolkningen, om forskning på innsatspersonellet, om  de etterlattes situasjon og vi har satt søkelys på forskning på høyreekstreme aktører. I 2014 arrangete vi en heldagskonferanse på Litteraturhuset i Oslo om forskningen etter 22. juli og hvordan samfunnet best kan lære av den.

Koordineringsgruppe

Koordineringsgruppen besto blant annet av forskningsmiljøene, helseforetakene, kommunale og statlige myndigheter, Forskningsrådet og representanter for de berørte. Gruppen ble ledet av Knut-Inge Klepp, som er divisjonsdirektør i Helsedirektoratet. 

Koordinator for 22. juli-forskning var Nils Olav Refsdal.

Dersom du er forsker eller student, og planlegger prosjekter hvor du vil ha kontakt med de berørte, ber vi om at du melder fra tidlig i prosessen. Om du er en av de berørte av terrorhandlingene og har spørsmål knyttet til en forskerhenvendelse, til samtykke, personvern eller lignende, ta gjerne kontakt.

Engelsk versjon av denne siden.