Arkiver etter 22. juli i Riksarkivet

1. Regjeringskvartalet

På grunn av ødeleggelsene i Regjeringskvartalet fikk Riksarkivet overlevert et omfattende materiale fra de hardest rammede departementene. Avleveringen skjedde 25 år før tiden, og Riksarkivet har fått ekstrabevilgninger for å ordne og katalogisere materialet. Arkivene deponeres i Riksarkivet, og innsyn gis av departement.5 000 hyllemeter er avlevert fra:

 • Justisdepartementet (2 172 hyllemeter)
 • Olje- og energidepartementet (1 400 hyllemeter)
 • Nærings- og handelsdepartementet (508 hyllemeter)
 • Departementenes servicesenter (925 hyllemeter)

2. Minnemateriale

Riksarkivet har samlet inn og mottatt 91 hyllemeter materiale fra Oslo Domkirke og Utvika og fra kommuner, fylkesmenn og utenriksstasjoner. I tillegg har private også samlet inn og sendt til Riksarkivet. Mye er kort og hilsninger, og det er også gjenstander, mange av disse er kosedyr.

Riksarkivet har lagt ut en del av materialet på sine nettsider. Av hensyn til de pårørende, og for å ivareta personvernet, vil det i utvalget som er publisert ikke finnes motiv av offer eller tekster med innhold til et bestemt offer. Dokumenter eller gjenstander som er lagt ned med fullt navn eller som har et innhold som kan virke støtende er heller ikke publisert. Alt materialet er fritt tilgjengelig for bruk på Riksarkivets lesesal.

3. Rettssaken

Etter initiativ fra Domstoladministrasjonen er det utarbeidet en avtale om avlevering av filmopptak fra rettssaken mot Anders Behring Breivik. Materialet blir avlevert fra NRK til Riksarkivet, og et omfattende sekvenseringsarbeid påbegynnes nå. Mange deler vil være klausulert i 60 år med mulighet for forlengelse etter vanlige regler. Deler som tidligere er kringkastet vil være fritt tilgjengelig for gjennomsyn i Riksarkivet. Det er et forbud mot (ny) kringkasting i 60 år. Forskere, berørte parter og andre, vil etter søknad kunne få tilgang til filmmaterialet når opptakene er ferdig sekvensert.

4. 22. juli-kommisjonen

22. juli-kommisjonen avleverte sitt arkiv til Riksarkivet dagen etter at rapporten ble offentliggjort. Adgang til materialet vil skje etter vanlige regler i henhold til offentlighetsloven, forvaltningsloven og sikkerhetsloven. Les om tilgang på Riksarkivets nettsider. Arkivet består av:

 • Et papirarkiv (12 hyllemeter)
  • Møtereferater
  • Journaler (offentlig + gradert)
  • Tilhørende sakarkiver (offentlig + gradert)
  • Forklaringer
  • En surveyundersøkelse
 • Et elektronisk arkiv bestående av
  • Lydlogger (AMK, politi og andre)
  • Video/foto (fra politiet, fra telefonene til de som var på Utøya mv)
  • Datafangst fra Politiets data- og materiellteneste, GPS-data mv
  • Forklaringer, spørreundersøkelser
  • Og mye annet materiale

Det vil ta tid for Riksarkivet å få oversikt over den elektroniske delen av materialet, siden det er avlevert i en rekke ulike formater og med varierende grad av metadata.

5. Tidskapselen Til ungdommen

Dokumentarfilmen Til ungdommen hadde premiere på kino over hele landet fra 31. august. Inspirert av filmen er produksjonsselskapet Sant & Usant, Fritt Ord, Elevorganisasjonen og Riksarkivet i gang med skape en nasjonal tidskapsel der alle videregående skoleelever er invitert til å være med. Tidskapselen Til ungdommen skal bestå av tanker rundt 22. juli, tanker om Norge i dag og tanker om Norge i fremtiden. Det forventes mellom 50 000 og 100 000 bidrag. Dokumentene legges i en tidskapsel (kunstverk i aluminium) i Riskarkivets vestibyle frem til 22. juli 2031, da den åpnes og gjøres tilgjengelig for publikum og for forskning. Tidskapselen skal både være en gave til fremtidens ungdom, men også fungere som et tillegg til den offisielle historien. Tidskapselen utformes av Magne Furuholmen i samarbeid med elever fra 18 utvalgte skoler. Kunstverket lukkes 14. desember. Les mer om tidskapselen her.