Målet med denne studien er å kartlegge om et traume som 22. juli har påvirket viktige kognitive funksjoner og underliggende nevrofysiologiske mekanismer. I samarbeid med RVTS vil vi rekruttere en gruppe overlevende fra Utøya i alderen 16–25 år. Forsøket vil bestå av nevrospykologisk kartlegging hos psykolog og en MRI undersøkelse. Dette en unik mulighet til å studere nevrobiologiske følger av akutt stress på en hjerne i utvikling, og vil også danne grunnlag for mer målrettet oppfølging av de aktuelle ofrene nå og i fremtiden. Prosjektleder er Anne Marita Milde. Prosjektet samarbeider med prosjektet Nevrokognitive prosesser i etterkant av en traumatiske hendelse ved Universitetet i Oslo.

Informanter

Overlevende fra Utøya i alderen 16–25 år

Datamateriale

Nevrospykologisk kartlegging, fMRI.