Som del av en PhD om vellykket innovasjon i helsetjenesten skal Brandrud studere traumesystemet ved Ringerike sykehus. De strukturelle, faglige og relasjonelle delene av systemet skal studeres. Brandrud skal gjennomføre intervjuer med ansatte på Ringerike sykehus som gav helsehjelp til terrorofrene 22. juli 2011, med lederne deres og med eksterne eksperter. Målet er å finne trekk ved et godt innovasjonssystem for primært å bidra til den generelle forbedringen av helsetjenesten som system. Sekundært skal studien synliggjøre betydningen av de enkle, komplekse og kompliserte sidene ved systemet, for derved å bidra til den videre utviklingen av traumebehandlingen regionalt, nasjonalt og internasjonalt.