Kort om prosjektet

Prosjektet vil studere pasienter som ble behandlet ved Legevakten i Oslo etter 22. juli og som ikke er blitt inkludert i andre studier. Problemstillingen er: I hvilken grad har personer som ble fysisk skadet ved terrorhandlingene psykiske plager sju til ni måneder etter hendelsen og ved oppfølging etter 12 og 36 måneder?

Informantgruppe

Skadde som ble behandlet ved Legevakten

Datamateriale

Survey, pasientjournal