Prosjektet skal kartlegge hvordan fysisk skadde barn og unge, samt deres pårørende fungerer psykisk og psykososialt i etterkant av terrorhandlingene. 

Prosjektet bruker data frå NKVTSs Utøya-studie og fra behandlingen ved Oslo universitetssykehus.