Prosjekt hvor NKVTS skal undersøke bruk av helsetjenester hos de som var på Utøya og deres foreldre. Intervjudata skal koples med data som kan fortelle om hva slags helsetjenester de benyttet før og etter massakren. Formålet er å gi kunnskap om hvilke tiltak og tjenester som har vært brukt og som virker best i det psykososiale etterarbeidet etter en traumatisk hendelse.

Prosjektleder er Grete Dyb, og i tillegg skal Lise Eilin Stene og en PhD-stipendiat arbeide med prosjektet. Prosjektet er finanisert av Forskningsrådets program for helse- og omsorgstjenester.

Kort prosjektomtale frå søknaden

The study will provide knowledge about the municipal and specialized health services provided to survivors of the Utøya 2011 terrorist attack and their families. It will generate important empirical data on adolescents’ and young adults’ efforts to cope with the situation, the impact on their families and their need for support by professionals.

 1. Health service utilization among survivors of the Utøya massacre (Post-doctoral fellow)

  • How did the Utøya 2011 massacre impact on the utilization of municipal and specialized health care services in young survivors? A longitudinal comparison before and after the terrorist attack.

  • Did pattern of health service utilization in young survivors differ by socio-demographic characteristics?

  • How was the relationship between severity of posttraumatic distress and utilization of mental health services among young survivors?

  • Access and barriers to health and care services after the Utøya 2011 massacre: Perspectives of young survivors.

 2. Health service utilization among parents of young survivors of the Utøya massacre (PhD fellow):

  • Did the Utøya 2001 massacre influence health service utilization among parents of young survivors? Prevalence and predictors of municipal and specialized health service utilization.

  • Did parents’ levels of posttraumatic distress impact young survivors’ long-term posttraumatic distress and utilization of mental health services?

  • Access and barriers to health and care services after the Utøya 2011 massacre: Perspectives of parents of young survivors.

Data

Prosjektet skal bruke data fra NKVTS’ Utøya-prosjekt, og kople disse til norsk pasientregister, data fra Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) og muligens andre registre.