Kort om prosjektet

Studien søker å forstå sammenhengen mellom emosjonelle reaksjoner og kognitiv fungering slik det relaterer seg til grad av symptomer på posttraumatisk stresslidelse (PTSD) hos en gruppe unge voksne som var på Utøya. Tilbøyeligheter i emosjonell respons til alvorlige stressorer er forbundet med kognitive utfordringer, men det er fortsatt ubesvarte spørsmål knyttet til hvordan emosjonell stil og kognitiv fungering påvirker utviklingen av PTSD etter et traume. Studien undersøker teoretisk funderte antagelser og modeller knyttet til integrering av emosjon og kognisjon. Første målsetning er å undersøke forholdet affektiv stil, basale inhiberingsevner (nevralt og atferdsmessig) og PTSD, den andre målsetningen er å studere forholdet mellom PTSD symptomer og endringer i kognitive og nevrale funksjoner under konstruksjon av minner fra ens egen fortid (selvbiografisk hukommelse) og fremtidsrettede tanker hos unge voksne som var på Utøya den 22. juli 2011 sammenlignet med jevngamle som ikke var direkte berørte av hendelsen.

Prosjektet samarbeider med prosjektet Effekten av akutt stress på en hjernen i utvikling ved Universitetet i Bergen.

Informantgruppe

Overlevende, Utøya

Datamateriale

Kognitive data, fMRI data, kliniske data, kortisolmålinger