Kort om prosjektet

Formålet med studien er å undersøke hvordan de psykologiske behovene etter terroranslagene ble møtt av behandlere i andrelinjetjenesten. Individuelle helsearbeidere i de relevante helsetjenestene (Barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger, Voksenpsykiatriske avdelinger, Distriktspsykiatriske senter) vil bli forespurt om å bidra med informasjon for å undersøke kompetansen som eksisterer samt kartlegge evnen til å håndtere traumatiske hendelser som rammer både få og mange mennesker. Inkludert i dette vil også være en kartlegging av terapeutenes egne reaksjoner på å arbeide med traumer. Prosjektet kan potensielt informere om effektiviteten til det psykiske helsevesenet og hvordan det eventuelt kan forbedres.

Informanter

Behandlere i andrelinjetjenesten

Datamateriale

Survey og intervju

Les mer her.