Kort om prosjektet

Patrick Risan er høyskolelektor ved Politihøgskolen og tar en doktorgrad i 50 %-stilling ved Universitetet i Bergen.  Risan skal foreta intervjuer av om lag tjue etterforskere som tok avhør av fornærmede etter Utøya. Prosjektet skal undersøke hva som skal til for å etablere og opprettholde kommunikasjonen i et avhør med voksne traumatiserte vitner. Hvordan fungerer den avhørsmodellen som undervises på Politihøgskolen i en slik sammenheng?

Informanter

Polititjenestemenn som tok avhør av overlevende etter Utøya.

Datamateriale

Intervju

Kort omtale av prosjektet på engelsk - Abstract

The aim of this study is to explore the underlying premises for establishing and maintaining rapport with traumatised witnesses in Police Investigative Interviews. The participants in this study will be police investigators who have been involved in interviewing witnesses after the Utøya incident at the 22nd of July 2011 where 650 people were present and 69 was killed (N=20). The theoretical definition of rapport, as presented by the PEACE model, will be the basis for developing a semi structured interview guide with the purpose of interviewing investigators on different aspects of the main research question; What are the main challenges in establishing and maintaining rapport in an Investigative Interview with an adult traumatised witness, and, how can the investigator’s own emotional experiences influence the interview process? The interview transcripts will be analysed through a hermeneutical-phenomenological approach. The results will be presented as themes. The final ambition of this project is to discuss these themes with regard to theoretical underpinnings that can contribute to a more pragmatic approach in interviewing witnesses that have experienced traumatic events.