Kort om prosjektet

Prosjektets formål er å bidra til forståelsen av hvordan systemer for krisehåndtering og redningsarbeid fungerer ved virkelige hendelser. Ved hjelp av rapporter, medieoppslag og intervjuer beskrives redningstjenestens ledelsesmessige organisering under redningsaksjonen ved Utøya 22. juli 2011. Prosjektets utgangspunkt er at det vil være ulikheter mellom den formelle organisasjonen og den uformelle, selv-organiserte og oppgaveorienterte organiseringen på samleplass. Likheter og forskjeller mellom formell og uformell organisering analyseres ved å kartlegge informasjonsflyt mellom personell i lederroller og annet nøkkelpersonell på skadestedet.

Respondentgruppe:

Personer med formelle lederoppgaver på innsatsleders kommandoplass på Elstangen under redningsaksjonen ved Utøya 22. juli 2011.

Datamateriale:

Intervju