Kort om prosjektet

Forløpsstudie av medisinske og psykologiske faktorer ett og to år etter en alvorlig terrorhandling

Informantgruppe

Overlevende fra Utøya og Regjeringskvartalet som ble behandlet ved Sunnass sykehus

Datamateriale Akuttdata, helsedata og journaler, intervju.