Kvalitetsstudie av pasienter behandlet ved Oslo Universitetssykehus etter bombeeksplosjon i Oslo og skytetragedie på Utøya 22. juli 2011. Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi deltok i behandling av mange av pasienten fra denne terrortragedien. Det var behov for gjentatt operative inngrep hvor blant annet plastikkirurg var delaktig.

Vi ønsker å se på antall pasienter, type skade, antall inngrep, type inngrep, sluttresultat før utskrivelse og ressursbruk fra plastikkirurgisk side. Resultatene fra kvalitetsstudie planlegges for presentasjon på medisinsk kongress og publisering i internasjonalt medisinsk tidsskrift.