Oslo universitetssykehus har en egen koordineringsgruppa for sin forskning etter 22. juli her. Les mer om forholdet mellom medisinsk forskning og kvalitetssikringsprosjekter i veileder til helseforskningsloven (side 8).