Fafo, Institutt for samfunnsforskning, Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, TNS Gallup og Jon Wessels-Aas skal på oppdrag fra Stiftelsen fritt ord gjennomføre en helhetlig gjennomgang av ytringsfriheten i Norge. Det ene delprosjektet, ledet av Bernand Enjolras, skal blant annet undersøke hvordan befolkningens holdninger til kontroll, overvåkning og vern av ytringsfriheten har endret seg fra før 22. juli og frem til nå.

Les mer på Fritt ords nettsider.