Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS ved Knut Mellingsæter Sørensen

Ila fengsel, forvaring og sikringsanstalt (Ila fengsel) fikk oppdraget med å fengsle Anders Behring Breivik etter terroraksjonene i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. Juli 2011. For å få til en forsvarlig fengsling måtte Ila fengsel iverksette en omfattende omorganisering. Et fengsel har i nyere tid aldri blitt satt på en så stor prøve, og det er hensiktsmessig å studere endringene som ble gjort på Ila fengsel for å trekke lærdom av fengslingen. I denne studien vil KRUS se på tre problemstillinger knyttet til organisasjonsendringene som ble iverksatt i forbindelse med fengslingen av gjerningsmannen ved Ila fengsel:

  1. Hvordan kan organisasjonsendringene som ble iverksatt på ledelsesnivå ved Ila fengsel etter 22/7 forstås?
  2. Hvordan fikk opprettelsen av avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå betydning for fengselsfaglig profesjonsutøvelse?
  3. Hvordan kan sikkerhetskulturen som ble etablert i avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå forstås?

KRUS arbeider også med et prosjekt som ser på juridiske utfordringer knyttet til innsettelse i avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå og til bruken av forvaring.

Forskningssidene til KRUS her.