Stipendiat Jonas Jakobsen skriver doktorgradsavhandlingen Inclusion, Critique and Islam in Europe – an applied Analysis of Jürgen Habermas’ Theory of Deliberative Democracy, der han diskuterer ikke-religiøse solidaritetsforståelser i lys av den europeiske Islam-debatten, for eksempel 'karikatur-krisen', den franske hijab-debatt og den norske offentlighet etter 22. juli 2011.

Omtale på forskning.no.

Jakobsens blog.