Jacob Ravndal skal i sin doktorgrad studere høyreekstremistisk vold og terrorisme i Europa siden 1990 og frem til i dag. I første del av prosjektet vil han bygge en hendelsesdatabase, og i tillegg kartlegge de viktigste ideologiske strømmingene blant militante utenomparlamentariske høyreekstreme miljøer i dagens Europa. I andre del av prosjektet tar Ravndal sikte på å gjennomføre intervjuer med personer som har blitt arrestert eller siktet for deltakelse i høyreekstrem vold/terrorisme

Et sentralt mål med prosjektet blir å bidra til bedre forståelse av hva som skiller voldelige høyreekstremister fra de ikke-voldelige. Brorparten av teorier om årsakene til høyreekstrem vold likner i for stor grad på teorier om ikke-voldelig høyreradikal aktivisme. Med andre ord forklares ikke hvorfor noen aktivister på høyresiden tyr til vold, mens de fleste avstår fra det.

Presentasjon av Ravndal på Forsvarets forskningsinstitutts nettsider.

Ravndals profil av Anders Behring Breivik før og etter rettssaken.