YouTube-filmer, en e-postforsendelse med et 1500-siders vedlegg, hundretusener av Twitter-meldinger, dusinvis av Facebookgrupper, stadig oppdaterte nettsider, blogger – dette utgjør noe av den viktigste digitalt medierte, umiddelbare dokumentasjonen av terrorangrepet mot Norge 22. juli 2011. Digitale medier har ført til nye problemstillinger for institusjoner med arkiv- og biblioteksfunksjoner. I sitt ph.d.-prosjekt undersøker Yngvil Beyer muligheter for, og problemstillinger knytta til, arkivering av såkalte nye medier. Prosjekt er et delprosjekt innenfor The Archive in Motion ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk ved Universitetet i Oslo.

Nasjonalbibliotekets mandat er å bygge opp, bevare og tilgjengeliggjøre samlinger av svært forskjellig karakter og innen alle medietyper. Gjennom forvaltningen av pliktavleveringsloven skal Nasjonalbiblioteket sørge for at "vitnemål om norsk kultur og samfunnsliv blir bevart og gjort tilgjengelig for forskning og dokumentasjon". De siste årene har stadig flere av disse vitnemålene blitt publisert digitalt, for eksempel på weben. Nasjonalbiblioteket har i lang tid jobbet med lagring av materiale publisert ved bruk av Internett. I arbeidet med å samle inn og behandle dokumentasjon av hendelsene 22. juli, samt de påfølgende reaksjonene og den omfattende (re)medieringen av dem, ble utilstrekkeligheten i de tradisjonelle rutinene og kanalene tydeliggjort. Hva er de mest presserende utfordringene, og hvordan kan de håndteres?