Rykkja arbeider med samfunnssikkerhet og beredskap etter 22.  juli innenfor EU-prosjektet COCOPS (Coordinating for Cohesion in the Public Sector). Forskerne er opptatt av myndighetenes krisehåndtering og beredskap generelt, og skal se nærmere på eventuelle endringer i politikk og organisering i etterkant av 22. juli. Hun har også vært med på å gjennomføre en undersøkelse om nordmenns holdninger til kontraterrortiltak, sammen med flere kolleger. De har en artikkel om dette inne til vurdering i et internasjonalt tidsskrift.

Les mer om COCOPS her. Working paper fra prosjektet:

Christensen, Tom; Lægreid, Per; Rykkja, Lise H. How to cope with a Terrorist Attack? – A Challenge for the Political and Administrative Leadership