Om ritual og religion og kirkens rolle i slike seremonier. Datamaterialet er hovedsaklig medieanalyse.