I dette prosjektet skal Utheim se på de sakene som kommer inn som klage til Pressens Faglige Utvalg på mediedekningen av 22. juli og tiden etterpå. Problemstilling: I hvilken grad veies ulike presseetiske vurderinger opp mot det særlige informasjonsbehovet i dekningen av terroranslagene?

Datamateriale er intervjuer med involverte personer i PFU-sakene og dokumentanalyse.